27 juni 2022

Filipijnse verpleegkundigen staan klaar om de druk op Nederlandse zorg te verlichten


OTTO Health Care, de zusterorganisatie van OTTO Work Force, heeft vanochtend om 4.00 uur Nederlandse tijd een historische samenwerkingsovereenkomst getekend met Cardinal Santos in Manilla, een zeer gerenommeerd en vooruitstrevend ziekenhuis binnen een groep van 19 Filipijnse ziekenhuizen. Met deze samenwerking kunnen we op korte termijn goed opgeleid zorgpersoneel naar Nederland halen om de druk op de gezondheidszorg te verlichten.


De samenwerking houdt in dat Filipijnse verpleegkundigen worden opgeleid voor de Nederlandse en Duitse ziekenhuiszorg. Verpleegkundigen die geïnteresseerd zijn om maximaal 5 jaar in Europa te willen gaan werken, worden door het ziekenhuis voorbereid op de Duitse of Nederlandse taal, cultuur en werkwijze. Na maximaal 5 jaar kunnen deze verpleegkundigen weer aan de slag in het Filipijnse ziekenhuis Cardinal Santos. Ze kunnen dan weer een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de Filipijnse zorg. CEO Frank van Gool: “Wij noemen dit ‘georganiseerde circulaire arbeidsmigratie’. Het is voor het eerst dat dit op deze wijze zo wordt georganiseerd en in die zin is het een historische samenwerkingsovereenkomst”.


De druk op de Nederlandse gezondheidszorg is hoog. Door de vergrijzing is er steeds meer behoefte aan zorg terwijl er steeds minder mensen kiezen om in de gezondheidszorg te werken. Alle zorgprofessionals doen hun uiterste best om ons land de beste zorg te bieden, maar de druk blijft toenemen. Dit is niet op korte termijn op te lossen binnen Nederland en we moeten voorkomen dat zorgprofessionals omvallen waardoor operaties of andere zorg verder worden uitgesteld.

 

Succesvolle samenwerking is in ieders belang


Deze samenwerking is niet over een nacht ijs tot stand gekomen. Frank van Gool, samen met het OTTO Health Care team en vertegenwoordigers van Nederlandse ziekenhuizen, is al een paar maanden in gesprek en ook werkelijk op bezoek geweest in Filipijnen en Indonesië. Het werd hen duidelijk dat de kwaliteitsstandaarden van de bezochte ziekenhuizen goed aansluiten bij de eisen die wij in Nederland aan de zorg stellen.

 

Raul C. Pagdanganan (President & CEO Cardinal Santos): “De gemeenschappelijke basis tussen OTTO en Cardinal Santos heeft de weg gebaand voor een succesvol partnerschap tussen twee ogenschijnlijk verschillende landen, die in veel opzichten toch op elkaar lijken. De waarde van familie is diepgeworteld in beide culturen en dat vertaalt zich ook in het soort zorg dat wij aan patiënten verlenen - zorg die gevuld is met comfort, medeleven en vooral malasakit, een Filippijns woord voor zorg voor mensen en dat stapje extra zetten”.

Frank van Gool:

"Wij willen een kortetermijnoplossing bieden door buitenlandse verpleegkundigen tijdelijk in Nederland te laten werken. In andere Europese landen zoals Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland doet men dit al langer en wordt dat als zeer positief ervaren".


Frank van Gool (CEO OTTO Holding): “Door de vergrijzing heeft de gezondheidszorg in West-Europa grote uitdagingen. De inzet van mensen uit Oost- en Zuid-Europa is daarvoor geen structurele oplossing, omdat men daar dezelfde problemen heeft. In Nederland komen we dit jaar al 49.000 mensen in de zorg tekort wat verdrievoudigd tot 150.000 in 2030. Met z’n allen moeten we proberen de werkdruk in de zorg te verminderen en het aantrekkelijker te maken om in de zorg te werken. De discussie hoe we in de toekomst de gezondheidszorg ingericht willen hebben, mogen we niet vooruitschuiven. Het kan niet zo zijn dat werkdruk en het aantal uitgestelde operaties nog verder oplopen. Wij willen een kortetermijnoplossing bieden door buitenlandse verpleegkundigen tijdelijk in Nederland te laten werken. In andere Europese landen zoals Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland doet men dit al langer en wordt dat als zeer positief ervaren”. Zo heeft Duitsland het zogenaamde ‘Triple Win programma’ waarbij tot dusver 3500 verpleegkundigen aan de slag zijn gegaan. Dit is goed voor de Duitse gezondheidszorg, de welvaart in de Filipijnen en natuurlijk voor de verpleegkundigen zelf. Duitsland is van plan om nog dit jaar 600 extra Filipijnse verpleegkundigen naar Duitsland te halen.


Naast het feit dat tijdelijk werken in Europa goed is voor de ontwikkeling van de persoon zelf blijkt uit diverse onderzoeken dat de welvaart in het land van oorsprong met sprongen toeneemt door de overboekingen van geld naar het thuisland. Het idee dat deze plannen ten koste gaan van bijvoorbeeld de Filipijnse gemeenschap is onjuist. Uit studies blijkt dat landen van herkomst enorm profiteren. De welvaart neemt enorm toe en minder mensen leven in armoede. Er is dus sprake van een “brain gain”.  

 

Nederlandse ziekenhuizen staan te popelen de verpleegkundigen te ontvangen


Via OTTO Health Care richt OTTO Holding zich op de ontwikkeling van onder andere de ‘Asia Europe Talent Bridge’ om tekorten in de Europese arbeidsmarkt op te lossen. In samenwerking met Nederlandse ziekenhuizen wil OTTO Health Care in een pilot nog dit jaar Filipijnse en Indonesische gespecialiseerde en hooggekwalificeerde verpleegkundigen naar Nederland halen. De verpleegkundigen worden in hun thuisland (intensief) getraind in de Nederlandse taal, cultuur en zorg en komen voor een gelimiteerd aantal jaren naar Nederland om de druk op de Nederlandse gezondheidszorg te verlichten. In het derde kwartaal van dit jaar worden de eerste verpleegkundigen verwacht.

Meer informatie over dit artikel

Studie naar 71 ontwikkelingslanden concludeert dat 10% meer geldovermakingen per capita leidt tot 3,5% minder mensen die van $1 per dag leven. De Filipijnen is met 10% van het BBP, de grootste ontvanger van geldovermakingen. In de staat Kerala in India, van waaruit tienduizenden verpleegkundigen in het Verenigd Koninkrijk gingen werken is het gemiddeld inkomen ten opzichte van het gemiddelde van India verdubbeld, het analfabetisme gezakt van gemiddeld 27% in India naar 6% in Kerala en is de kinder- en moedersterfte met ruim 60% gedaald.

Download foto voor de media
  • Home
  • OTTO Health Care ondertekent samenwerking met Filipijns ziekenhuis Cardinal Santos
quote