Wprowadzenie

Cele charytatywne

OTTO Work Force jest firmą zaangażowaną społecznie, wspierającą różnego rodzaju inicjatywy charytatywne. Jednak jesteśmy szczególnie dumni z naszej własnej Fundacji OTTO. Dzięki jej działalności możemy przyczyniać się do rozwoju regionów, z których pochodzi wielu naszych pracowników. Mieszkańcy tych regionów często zmagają się z różnego rodzaju problemami i wyzwaniami, ale za pośrednictwem fundacji OTTO chcemy choć trochę wesprzeć rozwój tych terenów i pomóc ludziom w trudnej sytuacji życiowej.

Plan polityki Fundacja OTTO

Cele

Celem fundacji jest niesienie pomocy społecznej, humanitarnej i ekonomicznej osobom o minimalnych dochodach w krajach, w których firma OTTO prowadzi swoją działalność. Robimy to poprzez pomoc indywidualną, ale także poprzez wspieranie instytucji i organizacji (społecznych), które zajmują się zwalczaniem ubóstwa.

Niestety w niektórych miejscach, w których działamy, trwa wojna, która w okropny sposób doświadcza ludzi. Dlatego za pośrednictwem naszej fundacji staramy się nieść pomoc humanitarną i ekonomiczną ofiarom wojny.

OTTO Foundation 2023

€403.979

Wsparcie finansowe
udzielone w 2023 roku

€360.779

Darowizny dla Ukrainy

€43.200

Inne darowizn

Ambicja

Fundacja OTTO została założona w 2002 roku. Jako organizacja zaangażowana społecznie chce mieć swój wkład w życie społeczne. Idea Fundacji OTTO polega na tym, że datek na dany projekt trafia do osób lub organizacji potrzebujących pomocy. W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest udzielenie wsparcia indywidualnym osobom w kontekście walki z ubóstwem. Punktem wyjścia dla działalności fundacji jest to, że realizujemy nasze cele poprzez gromadzenie środków finansowych i materialnych, najlepiej we współpracy z lokalnymi władzami, organizacjami i kościołami. W ten sposób zapewniamy naszym działaniom jak najszersze wsparcie społeczne. Przykładem może być nasza pomoc w zakresie finansowania zajęć sportowych, muzycznych i/lub domów dziecka.

Działania realizowane w 2023 roku
W ubiegłym roku Fundacja OTTO wsparła finansowo następujące projekty:

Darowizny dla Ukrainy
 • Wsparcie finansowe dla pracowników i rodzin w Ukrainie
 • Przyjmowanie uchodźców (w tym zapewnienie żywności, ubrań itp.)
 • Sponsorowanie spotkania świątecznego dla pracowników z Ukrainy
 • Sponsorowanie wyjazdu do Warszawy dla ukraińskich sierot
 • Wsparcie Ukraińców (żywność, leki, produkty higieniczne) we współpracy z ukraińskim kościołem
 • Sponsorowanie wycieczki do Efteling i Beekse Bergen dla ukraińskich dzieci
 • Sponsorowanie popołudnia dla dzieci w Zevenbergen
 • Darowizna dla War Child (program "Can't wait to learn")
 • Inne wydatki
Inne darowizny
 • Darowizna na Sport dla Dzieci (wyposażenie sal gimnastycznych w szkołach w Armenii)
 • Darowizna na galę 110 lat PSV (bilety Efteling dla dzieci)
 • Darowizna dla Miłosza Paździerskiego (terapia i leczenie choroby)
 • Polska parafia RC (św. Mikołaja)

Działania planowane na 2024 rok
Na bieżący rok Fundacja OTTO nie zaplanowała jeszcze żadnych konkretnych projektów, ale nadal będzie angażować się w pomoc społeczną, humanitarną i ekonomiczną osobom o niskich dochodach w Polsce i innych krajach, w których OTTO prowadzi działalność.

Dodatkowo, jednorazowe projekty będą wspierane w oparciu o wybrane wnioski otrzymane przez Fundację OTTO. Wnioski mogą pochodzić zarówno od organizacji, jak i osób fizycznych.

Otrzymane darowizny i wydatki na rzecz ofiar wojny w Ukrainie
OTTO Work Force aktywnie angażuje się w pomoc Ukrainie. Wynika to między innymi stąd, że zatrudniamy 3 000 pracowników tymczasowych i stu członków personelu pochodzenia ukraińskiego, a na terenie Ukrainy działa siedem naszych biur lokalnych. Niewątpliwie nas także dotknęła wojna na tych terenach. Musieliśmy zamknąć pięć biur rekrutacyjnych, a wielu naszych pracowników uciekło wraz z rodzinami przed wojną. To nasi pracownicy i jesteśmy od tego, żeby im pomagać, kiedy nas potrzebują. We take care of our people - dbamy o naszych ludzi. To motto przyświeca wszystkim naszym działaniom.

Ze względu na nasze powiązania z Ukrainą i ofiarami wojny, na początku 2022 powołano w Polsce sztab kryzysowy. Zajmował się on przede wszystkim:
 • jednoczeniem ukraińskich rodzin w Polsce i współpracą z władzami lokalnymi;
 • zapewnianiem odpowiedniej komunikacji i udzielaniem informacji poprzez m.in. całodobową infolinię;
 • udzielaniem finansowego wsparcia dla naszych pracowników w formie wcześniejszych płatności i zwiększonych zaliczek.
W ramach tych działań OTTO Foundation rozpoczęła w 2022 roku kampanię zbierania funduszy na rzecz ofiar wojny w Ukrainie. Akcję rozszerzono na naszych członków personelu i pracowników międzynarodowych w piętnastu europejskich krajach, na terenie których działamy, a także na klientów i innych interesariuszy OTTO. Zebrane pieniądze zostały przekazane na lokalne organizacje i projekty pomocowe. Każde euro przekazane na rzecz ofiar zostało przez OTTO Work Force podwojone.

Jednym z naszych projektów jest Centrum OTTO w Biskupicach Podgórnych w Polsce. Ośrodek ten stanowi bezpieczną przystań dla ukraińskich rodzin i drogę ku wyjściu z problemów, z którymi się obecnie borykają. Ośrodek został umeblowany i wyposażony między innymi dzięki marce IKEA.

Do końca 2023 roku wsparcie finansowe dla pracowników i ich rodzin, a także wynajem schroniska w Biskupicach Podgórnych, zostały wygaszone. Obecnie badamy nowe możliwości wspierania potrzebujących w Ukrainie przez Fundację OTTO.

Przegląd naszych ubiegłorocznych działań na rzecz Ukrainy

Na rzecz Ukrainy 2023

339

pracowników otrzymało
wsparcie finansowe

67

wycieczka dla
dzieci do Warszawy

200

Ukraińskich pracowników
z rodzinami w Wigilię 

50

miejsc miesięcznie w Biskupicach Podgórnych

Fundacja OTTO przekazała 100 rowerów dla uchodźców z Ukrainy

Fundacja OTTO przekazała mieszkańcom ośrodka 100 rowerów, a było to możliwe dzięki zbiórce funduszy zorganizowanej przez OTTO Fundację oraz darowiźnie przekazanej przez naszego partnera, firmę Dekkers Bikes z Holandii.

Dzięki rowerom mieszkańcy ośrodka będą mogli swobodnie poruszać się po okolicy, dojechać do sklepu czy szkoły. Wśród dostarczonych darów znalazły się zarówno małe rowerki biegowe, rowery dziecięce, jak i duże, miejskie damki. Wśród przekazanych z Holandii darów znalazły się także akcesoria kuchenne, produkty spożywcze i chemia gospodarcza.

OTTO Foundation przekazuje pieniądze fundacji War Child i wspiera dzieci dotknięte wojną

OTTO Foundation wspiera regiony, z których pochodzi wielu naszych pracowników. Udzielamy zróżnicowanego wsparcia, począwszy od przyczyniania się do rozwoju tych obszarów, a skończywszy na niesieniu pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji. Nasze działania na rzecz ofiar wojny obejmują pomoc humanitarną i ekonomiczną.  

Ukraina jest jednym z regionów, z którego pochodzą nasi pracownicy, dlatego jako firma czujemy się bardzo związani z tym krajem i ofiarami trwającej w nim wojny. OTTO Foundation pomogła już jej ofiarom na kilka sposobów, ale wciąż chce zrobić więcej. Tak jak w przypadku każdej wojny, obecna sytuacja dotyka wiele ukraińskich dzieci. Chcąc udzielić im pomocy, zwróciliśmy się do fundacji War Child, aby wesprzeć finansowo dwa z ich programów.

Jedną z konsekwencji wojny w Ukrainie jest zamknięcie, a w niektórych przypadkach nawet zniszczenie placówek oświatowych, ponadto miliony dzieci nie mogą chodzić do szkoły, gdyż musiały uciekać. Edukacja stanowi podstawowe prawo i odgrywa istotną rolę w rozwoju dzieci, dlatego w 2022 i 2023 roku przekazaliśmy 200 000 euro na rzecz fundacji War Child. Wspieramy tym samym ich program „Can't Wait to Learn”, mający na celu pomoc dzieciom w powrocie do nauki w ekstremalnych warunkach. 

Dzięki programowi dzieci w Ukrainie i poza nią, które nie mogą chodzić do szkoły z powodu trwającej wojny, nadal mogą pobierać edukację. Ponieważ środowisko edukacyjne programu oparte jest na aplikacji online, nauczyciele, opiekunowie i dzieci mogą z niego korzystać gdziekolwiek się znajdują. Przed wprowadzeniem w Ukrainie, program był już stosowany w innych krajach dotkniętych konfliktami zbrojnymi. 

Pomimo tego, że program Can’t Wait to Learn opiera się na grach i został stworzony z dziecięcą pomocą, zapewnia dzieciom odpowiedni poziom edukacji, gdyż podstawa programowa aplikacji jest zbieżna z ustanowioną przez rząd. Program umożliwia dzieciom nie tylko utrzymanie wyników w nauce, ale także pozytywnie wpływa na ich zdolności społeczne i samopoczucie. 

Wojna w Ukrainie nie tylko wpłynęła na edukację dzieci - dotknęła je na wiele innych sposobów, zwłaszcza te, które musiały uciekać przed wojną. Ucieczka i wszystko to, przez co przechodzą, nie jest łatwe. Obecna sytuacja wstrzymuje ich rozwój i wywiera negatywny wpływ na rozwój fizyczny, psychiczny i psychospołeczny. I właśnie tutaj fundacja War Child, we współpracy z organizacjami Save the Children i UNICEF Netherlands, wkracza z programem TeamUp. Poprzez sport, gry i aktywność ruchową zapewniają młodym uchodźcom (6-18 lat) wsparcie społeczne i emocjonalne, jednocześnie oferując stabilizację. Aby pomóc dzieciom, które przyjechały do Holandii, w 2022 roku przekazaliśmy 50 000 euro na program War Child TeamUp. 

Świąteczne spotkanie dla pracowników z Ukrainy

Na początku stycznia w Łodzi odbyło się spotkanie świąteczne dla pracowników tymczasowych OTTO z Ukrainy. Jak wszyscy wiemy, ostatni rok był dla nich szczególnie trudny. Wielu z nich musiało odnaleźć się w Polsce w zupełnie nowej rzeczywistości, często pozostawiając na Ukrainie członków rodziny. Spotkanie to było więc okazją do odpoczynku i wspólnego spędzenia czasu w świątecznej atmosferze. Z kolei dzieci mogły cieszyć się wspólną zabawą z animatorami i świątecznymi upominkami. Cała inicjatywa była możliwa dzięki środkom zgromadzonym przez OTTO Fundację. Razem możemy więcej.

Ośrodek OTTO w Biskupicach Podgórnych, Polska

Gdy w 2022 roku wybuchła wojna w Ukrainie podjęliśmy w OTTO Work Force szereg działań, aby pomóc uchodźcom z Ukrainy przybywającym do Polski. Jedną z inicjatyw było uruchomienie ośrodka dla uchodźców w Biskupicach Podgórnych, w którym znalazło schronienie łącznie niemal 100 osób, w tym głównie matki z dziećmi. Utrzymanie ośrodka przez ponad półtora roku było możliwe dzięki środkom zebranym przez OTTO Fundację.Dzisiaj możemy śmiało podsumować, że ośrodek spełnił swoje zadanie. Wszyscy nasi podopieczni usamodzielnili się już i zaczęli w Polsce nowe życie. Za nasze wsparcie otrzymaliśmy wiele ciepłych słów. Chcemy się podzielić historią jednej z mieszkanek ośrodka OTTO Work Force.

Dni Dziecka dla ukraińskich dzieci

Fundacja OTTO zorganizowała specjalne Dni Dziecka dla ukraińskich dzieci i ich rodzin przebywających w KaFra Tower w Zevenbergen. Latem 2023 r. zorganizowano trzy takie specjalne dni, skupiając się na radości dzieci. Obejmowało to pełną przygód wycieczkę do Safaripark Beekse Bergen i wizytę w czarującym świecie Efteling. Dodatkowo na miejscu w Zevenbergen zorganizowano popołudnie z wieloma zabawnymi grami i atrakcjami. Podczas tych trzech dni rodziny mogły cieszyć się zabawnymi zajęciami, jedzeniem i napojami oraz oczywiście mnóstwem śmiechu i zabawy. Dzięki tym Dniom Dziecka Fundacja OTTO mogła zapewnić dzieciom niezapomniane przeżycia, pozwalając im na krótką ucieczkę od wyzwań.

Zarząd Fundacji OTTO

Nasz zarząd

Członkowie zarządu fundacji nie otrzymują żadnego wynagrodzenia za swoją pracę. Przysługuje im jedynie zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem ich obowiązków. Fundacja OTTO nie zatrudnia też żadnych pracowników.

Karolina Swoboda

Karolina Swoboda

Prezes

Justyna Kooijmans

Justyna Kooijmans

Sekretarz

Peter Bouman

Peter Bouman

Skarbnik

Złóż wniosek

Kontakt z Fundacją OTTO

Zbierasz środki na cel charytatywny lub znasz instytucję, której chciałbyś pomóc wraz z Fundacją OTTO? Jeśli tak, skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy

Keizersveld 51
5803 AP Venray

[email protected]

+31 478 529 999

© 2024 OTTO Work Force Deutschland GmbH | Polityka prywatności | Impressum