27 czerwca 2022 r.

Pielęgniarki z filipin mogą pomóc w odciążeniu holenderskiej opieki zdrowotnej

OTTO Health Care, siostrzana spółka OTTO Work Force podpisała dziś o godzinie 4.00 rano historyczną umowę o współpracy z Cardinal Santos w Manili, wysoce renomowanym i postępowym szpitalem należącym do grupy 19 szpitali na Filipinach. Dzięki temu porozumieniu będziemy mogli w krótkim czasie sprowadzić do Holandii dobrze wyszkolony personel medyczny, który odciąży nasz system opieki zdrowotnej.

Współpraca obejmuje przeszkolenie filipińskich pielęgniarek do pracy w holenderskiej i niemieckiej opiece szpitalnej. Pielęgniarki zainteresowane pracą w Europie przez okres do 5 lat zostaną przygotowane przez szpital w zakresie nauki języka niemieckiego lub niderlandzkiego, poznania tutejszej kultury i sposobu pracy. Po upływie maksymalnie 5 lat personel ten będzie mógł wrócić do pracy w filipińskim szpitalu Cardinal Santos i ponownie przyczyniać się do rozwoju filipińskiej opieki zdrowotnej. Dyrektor generalny Frank van Gool wyjaśnia: „Nazywamy to «zorganizowaną cyrkulacyjną migracją zarobkową». Po raz pierwszy organizujemy współpracę w taki sposób i pod tym względem nasza umowa ma naprawdę historyczne znaczenie”.

Holenderski system opieki zdrowotnej jest bardzo obciążony. Fakt starzenia się społeczeństwa oznacza rosnące zapotrzebowanie na opiekę, a jednocześnie coraz mniej osób decyduje się na pracę w sektorze ochrony zdrowia. Wszyscy pracownicy służby zdrowia robią wszystko, co w ich mocy, aby zapewnić obywatelom naszego kraju najlepszą opiekę, ale są coraz bardziej obciążeni pracą. Problemu tego nie da się rozwiązać w krótkim czasie i musimy zapobiec nadmiernemu obciążeniu personelu lekarskiego i pielęgniarskiego, które powoduje jeszcze większe opóźnienie w terminach operacji lub świadczeniu innej opieki.

Udana współpraca leży w interesie wszystkich

Współpraca z filipińskim szpitalem nie została nawiązana z dnia na dzień. Frank van Gool wraz z zespołem OTTO Health Care prowadził wielomiesięczne rozmowy z przedstawicielami holenderskich szpitali, a także osobiście odwiedził Filipiny i Indonezję. Ostatecznie okazało się, że standardy jakości odwiedzanych szpitali odpowiadają wymaganiom w zakresie opieki, stawianym przez holenderskie instytucje.

Raul C. Pagdanganan (prezes i dyrektor generalny szpitali Cardinal Santos): „Wspólna płaszczyzna porozumienia pomiędzy agencją OTTO i Cardinal Santos doprowadziła do nawiązania udanego partnerstwa pomiędzy dwoma pozornie różnymi krajami, które jednak pod wieloma względami są podobne. W obu naszych kulturach głęboko zakorzenione są wartości rodzinne, co również przekłada się na opiekę, którą zapewniamy pacjentom – opiekę pełną komfortu, współczucia, a przede wszystkim „malasakit”, co po filipińsku oznacza troskę o ludzi i podjęcie dodatkowych starań. ”

Frank van Gool:

"Chcemy zaproponować krótkoterminowe rozwiązanie polegające na tym, że pielęgniarki z zagranicy będą tymczasowo pracować w Holandii. Inne europejskie kraje, takie jak Niemcy, Wielka Brytania i Szwajcaria już od pewnego czasu korzystają z takiego rozwiązania, które przynosi tam bardzo pozytywne skutki."


Frank van Gool (Dyrektor generalny Holdingu OTTO): „Ze względu na starzenie się społeczeństwa, opieka zdrowotna w Europie Zachodniej stoi przed poważnymi wyzwaniami. Korzystanie z pomocy pracowników z Europy Wschodniej i Południowej nie jest skutecznym rozwiązaniem strukturalnym, ponieważ tamtejsze kraje borykają się z takim samym problemem. W Holandii już w tym roku brakuje nam 49.000 pracowników ochrony zdrowia a w 2030 roku liczba to potroi się do 150.000. Musimy wspólnie spróbować zmniejszyć obciążenie pracą w sektorze opieki zdrowotnej i sprawić, by zawody medyczne stały się bardziej atrakcyjne. Nie możemy już odkładać na później dyskusji o tym, jak należy zorganizować opiekę zdrowotną w przyszłości. Nie możemy pozwolić na to, by nadal rosło obciążenie pracą i liczba odkładanych operacji. Chcemy zaproponować krótkoterminowe rozwiązanie polegające na tym, że pielęgniarki z zagranicy będą tymczasowo pracować w Holandii. Inne europejskie kraje, takie jak Niemcy, Wielka Brytania i Szwajcaria już od pewnego czasu korzystają z takiego rozwiązania, które przynosi tam bardzo pozytywne skutki. Na przykład Niemcy mają tak zwany „Program Triple Win”, w ramach którego zatrudniono dotychczas 3500 pielęgniarek i pielęgniarzy. Korzystnie wpływa to na niemiecki system opieki zdrowotnej, dobrobyt na Filipinach i oczywiście na życie personelu pielęgniarskiego. Niemcy planują sprowadzić w tym roku jeszcze 600 filipińskich pielęgniarek.

Oprócz tego, że praca tymczasowa w Europie pozwala na rozwój osobisty i zawodowy pracowników, badania wskazały też na skokowy wzrost dobrobytu w ich kraju pochodzenia, do którego przesyłają zarobione pieniądze. Błędne jest też przekonanie, że plany te są realizowane kosztem społeczeństwa filipińskiego, ponieważ badania pokazują, że kraje, z których pochodzi personel pielęgniarski, odnoszą ogromne korzyści. Znacznie wzrasta tam bowiem poziom dobrobytu i mniej ludzi żyje w ubóstwie. Do krajów tych wraca też następnie wysoce wykwalifikowany personel medyczny.

Holenderskie szpitale chętnie przyjmują personel pielęgniarski

Za pośrednictwem OTTO Health Care, Holding OTTO skupia się na rozwoju m.in.programu „Asia Europe Talent Bridge” (Azjatycko-Europejski Most Talentów), aby rozwiązać problem niedoboru pracowników na europejskim rynku pracy. We współpracy z holenderskimi szpitalami OTTO Health Care chce do końca roku sprowadzić do Holandii w ramach projektu pilotażowego filipiński i indonezyjski wyspecjalizowany i wysoko wykwalifikowany personel pielęgniarski. Przejdzie on (intensywne) przeszkolenie w swoim kraju ojczystym w zakresie języka, kultury i opieki w Holandii i przybędzie tu na ograniczoną liczbę lat, aby odciążyć holenderski system opieki zdrowotnej. Spodziewamy się, że pierwsze pielęgniarki pojawią się u nas w trzecim kwartale tego roku.

Więcej informacji na temat tego artykułu

Z badania obejmującego 71 krajów rozwijających się wynika, że zwiększenie się o 10% liczby przekazów pieniężnych na osobę prowadzi do zmniejszenia się o 3,5% liczby osób żyjących za 1 $ dziennie. Filipiny są największym odbiorcą przekazów pieniężnych, a PKB tego kraju wzrosło o 10%. W stanie Kerala w Indiach, skąd dziesiątki tysięcy pielęgniarek wyjechało do pracy w Wielkiej Brytanii, średni dochód podwoił się w porównaniu ze średnią indyjską, analfabetyzm spadł do 6% w porównaniu ze średnią indyjską 27%, a śmiertelność dzieci i matek obniżyła się o ponad 60%.

Pobierz zdjęcie dla mediów
  • Home
  • Pielęgniarki z Filipin mogą pomóc w odciążeniu holenderskiej opieki zdrowotnej
quote