Wprowadzenie

Cele charytatywne

OTTO Work Force jest firmą zaangażowaną społecznie, wspierającą różnego rodzaju inicjatywy charytatywne. Jednak jesteśmy szczególnie dumni z naszej własnej Fundacji OTTO. Dzięki jej działalności możemy przyczyniać się do rozwoju regionów, z których pochodzi wielu naszych pracowników. Mieszkańcy tych regionów często zmagają się z różnego rodzaju problemami i wyzwaniami, ale za pośrednictwem fundacji OTTO chcemy choć trochę wesprzeć rozwój tych terenów i pomóc ludziom w trudnej sytuacji życiowej.

Plan polityki Fundacja OTTO

Cele

Celem fundacji jest niesienie pomocy społecznej, humanitarnej i ekonomicznej osobom o minimalnych dochodach w krajach, w których firma OTTO prowadzi swoją działalność. Robimy to poprzez pomoc indywidualną, ale także poprzez wspieranie instytucji i organizacji (społecznych), które zajmują się zwalczaniem ubóstwa.

Niestety w niektórych miejscach, w których działamy, trwa wojna, która w okropny sposób doświadcza ludzi. Dlatego za pośrednictwem naszej fundacji staramy się nieść pomoc humanitarną i ekonomiczną ofiarom wojny.

Ambicja
Fundacja OTTO została założona w 2002 roku. Jako organizacja zaangażowana społecznie chce mieć swój wkład w życie społeczne. Idea Fundacji OTTO polega na tym, że datek na dany projekt trafia do osób lub organizacji potrzebujących pomocy. W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest udzielenie wsparcia indywidualnym osobom w kontekście walki z ubóstwem. Punktem wyjścia dla działalności fundacji jest to, że realizujemy nasze cele poprzez gromadzenie środków finansowych i materialnych, najlepiej we współpracy z lokalnymi władzami, organizacjami i kościołami. W ten sposób zapewniamy naszym działaniom jak najszersze wsparcie społeczne. Przykładem może być nasza pomoc w zakresie finansowania zajęć sportowych, muzycznych i/lub domów dziecka.

Działania zaplanowane na lata 2022-2023
W nadchodzących dwóch latach Fundacja OTTO zaplanowała udzielenie wsparcia finansowego dla następujących projektów:
  • wsparcie finansowe i humanitarne dla osób poszkodowanych w wyniku wojny na Ukrainie;
  • Fundacja Dzieciom w ramach banku żywności;
  • Fundacja Droomdag (Dzień Marzeń);
  • polska Parafia Rzymskokatolicka.
Oprócz tego wspierane będą projekty jednorazowe, wybrane na podstawie wniosków otrzymanych przez Fundację OTTO. Mogą to być wnioski od organizacji, ale także od osób indywidualnych.

Fundacja OTTO przekazała 100 rowerów dla uchodźców z Ukrainy

Fundacja OTTO przekazała mieszkańcom ośrodka 100 rowerów, a było to możliwe dzięki zbiórce funduszy zorganizowanej przez OTTO Fundację oraz darowiźnie przekazanej przez naszego partnera, firmę Dekkers Bikes z Holandii.

Dzięki rowerom mieszkańcy ośrodka będą mogli swobodnie poruszać się po okolicy, dojechać do sklepu czy szkoły. Wśród dostarczonych darów znalazły się zarówno małe rowerki biegowe, rowery dziecięce, jak i duże, miejskie damki. Wśród przekazanych z Holandii darów znalazły się także akcesoria kuchenne, produkty spożywcze i chemia gospodarcza.

€91.633

Wsparcie finansowe
udzielone w 2021 r.

OTTO Foundation przekazuje pieniądze fundacji War Child i wspiera dzieci dotknięte wojną

OTTO Foundation wspiera regiony, z których pochodzi wielu naszych pracowników. Udzielamy zróżnicowanego wsparcia, począwszy od przyczyniania się do rozwoju tych obszarów, a skończywszy na niesieniu pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji. Nasze działania na rzecz ofiar wojny obejmują pomoc humanitarną i ekonomiczną.  

Ukraina jest jednym z regionów, z którego pochodzą nasi pracownicy, dlatego jako firma czujemy się bardzo związani z tym krajem i ofiarami trwającej w nim wojny. OTTO Foundation pomogła już jej ofiarom na kilka sposobów, ale wciąż chce zrobić więcej. Tak jak w przypadku każdej wojny, obecna sytuacja dotyka wiele ukraińskich dzieci. Chcąc udzielić im pomocy, zwróciliśmy się do fundacji War Child, aby wesprzeć finansowo dwa z ich programów.

Jedną z konsekwencji wojny w Ukrainie jest zamknięcie, a w niektórych przypadkach nawet zniszczenie placówek oświatowych, ponadto miliony dzieci nie mogą chodzić do szkoły, gdyż musiały uciekać. Edukacja stanowi podstawowe prawo i odgrywa istotną rolę w rozwoju dzieci, dlatego przekazaliśmy 100 000 euro na rzecz fundacji War Child. Wspieramy tym samym ich program „Can't Wait to Learn”, mający na celu pomoc dzieciom w powrocie do nauki w ekstremalnych warunkach. 

Dzięki programowi dzieci w Ukrainie i poza nią, które nie mogą chodzić do szkoły z powodu trwającej wojny, nadal mogą pobierać edukację. Ponieważ środowisko edukacyjne programu oparte jest na aplikacji online, nauczyciele, opiekunowie i dzieci mogą z niego korzystać gdziekolwiek się znajdują. Przed wprowadzeniem w Ukrainie, program był już stosowany w innych krajach dotkniętych konfliktami zbrojnymi. 

Pomimo tego, że program Can’t Wait to Learn opiera się na grach i został stworzony z dziecięcą pomocą, zapewnia dzieciom odpowiedni poziom edukacji, gdyż podstawa programowa aplikacji jest zbieżna z ustanowioną przez rząd. Program umożliwia dzieciom nie tylko utrzymanie wyników w nauce, ale także pozytywnie wpływa na ich zdolności społeczne i samopoczucie. 

Wojna w Ukrainie nie tylko wpłynęła na edukację dzieci - dotknęła je na wiele innych sposobów, zwłaszcza te, które musiały uciekać przed wojną. Ucieczka i wszystko to, przez co przechodzą, nie jest łatwe. Obecna sytuacja wstrzymuje ich rozwój i wywiera negatywny wpływ na rozwój fizyczny, psychiczny i psychospołeczny. I właśnie tutaj fundacja War Child, we współpracy z organizacjami Save the Children i UNICEF Netherlands, wkracza z programem TeamUp. Poprzez sport, gry i aktywność ruchową zapewniają młodym uchodźcom (6-18 lat) wsparcie społeczne i emocjonalne, jednocześnie oferując stabilizację. Aby pomóc dzieciom, które przyjechały do Holandii, przekazaliśmy 50 000 euro na program War Child TeamUp. 

Świąteczne spotkanie dla pracowników z Ukrainy

Na początku stycznia w Łodzi odbyło się spotkanie świąteczne dla pracowników tymczasowych OTTO z Ukrainy. Jak wszyscy wiemy, ostatni rok był dla nich szczególnie trudny. Wielu z nich musiało odnaleźć się w Polsce w zupełnie nowej rzeczywistości, często pozostawiając na Ukrainie członków rodziny. Spotkanie to było więc okazją do odpoczynku i wspólnego spędzenia czasu w świątecznej atmosferze. Z kolei dzieci mogły cieszyć się wspólną zabawą z animatorami i świątecznymi upominkami. Cała inicjatywa była możliwa dzięki środkom zgromadzonym przez OTTO Fundację. Razem możemy więcej.

Ośrodek OTTO w Biskupicach Podgórnych, Polska

Gdy w 2022 roku wybuchła wojna w Ukrainie podjęliśmy w OTTO Work Force szereg działań, aby pomóc uchodźcom z Ukrainy przybywającym do Polski. Jedną z inicjatyw było uruchomienie ośrodka dla uchodźców w Biskupicach Podgórnych, w którym znalazło schronienie łącznie niemal 100 osób, w tym głównie matki z dziećmi. Utrzymanie ośrodka przez ponad półtora roku było możliwe dzięki środkom zebranym przez OTTO Fundację.Dzisiaj możemy śmiało podsumować, że ośrodek spełnił swoje zadanie. Wszyscy nasi podopieczni usamodzielnili się już i zaczęli w Polsce nowe życie. Za nasze wsparcie otrzymaliśmy wiele ciepłych słów. Chcemy się podzielić historią jednej z mieszkanek ośrodka OTTO Work Force.

Zarząd Fundacji OTTO

Nasz zarząd

Członkowie zarządu fundacji nie otrzymują żadnego wynagrodzenia za swoją pracę. Przysługuje im jedynie zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem ich obowiązków. Fundacja OTTO nie zatrudnia też żadnych pracowników.

Karolina Swoboda

Karolina Swoboda

Prezes

Justyna Kooijmans

Justyna Kooijmans

Sekretarz

Peter Bouman

Peter Bouman

Skarbnik

Złóż wniosek

Kontakt z Fundacją OTTO

Zbierasz środki na cel charytatywny lub znasz instytucję, której chciałbyś pomóc wraz z Fundacją OTTO? Jeśli tak, skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy

Keizersveld 51
5803 AP Venray

[email protected]

+31 478 529 999