Wprowadzenie

Posiadane certyfikaty i członkostwo w organizacjach

Chcemy oferować naszym pracownikom i klientom usługi najwyższej jakości. Dążymy do utrzymania najwyższych standardów jakości, co potwierdzają liczne certyfikaty i uczestnictwo w różnych organizacjach branżowych.

Członkostwo w Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU)
OTTO Work Force jest członkiem ABU. ABU, czyli Powszechny Związek Agencji Pracy Tymczasowej już od 1961 roku reprezentuje interesy agencji pracy tymczasowej działających w Holandii. Członek ABU musi spełniać wysokie wymogi jakościowe w zakresie bezpieczeństwa pracy, zasad etycznych, warunków zatrudnienia i odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne.

Certyfikat NEN 4400-1
OTTO Work Force posiada certyfikat NEN-4400-1. Jest on wysoce cenionym, niezależnym znakiem jakości dla wszystkich firm, które udostępniają pracowników oraz dla wszelkich (pod)wykonawców. Jego posiadanie oznacza, że administracja kadrowa firmy jest prawidłowo prowadzona oraz że firma w terminie opłaca wszystkie podatki i składki na ubezpieczenia społeczne.

Certyfikat SNF
OTTO Work Force posiada certyfikat Stichting Normering Flexwonen (Stowarzyszenia Regulacji Zakwaterowania Pracowników Tymczasowych). Świadczy to o tym, że mieszkania, jakie zapewniamy pracownikom, spełniają standardy zakwaterowania dla pracowników zagranicznych. Co roku przeprowadzana jest inspekcja administracyjna w celu sprawdzenia, czy wszystkie mieszkania pracownicze zostały zgłoszone do SNF i czy spełnione zostały wymogi dotyczące dobrych praktyk w zakresie zatrudnienia oraz nadzoru i zarządzania. W ciągu roku wszystkie mieszkania pracownicze, za które jesteśmy odpowiedzialni, są kontrolowane w celu sprawdzenia, czy spełniają wszystkie standardy SNF.

https://www.abu.nl/keurmerk/

Członkostwa

Oprócz tego, że firma OTTO Work Force posiada ważne certyfikaty, bierze też udział w różnych inicjatywach, które przyczyniają się do ochrony interesów pracowników zagranicznych oraz ich środowiska życia i pracy.

Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ
OTTO Work Force potwierdza, że posiada Politykę Odpowiedzialności Społecznej i przestrzega wytycznych OECD dla firm z międzynarodowym personelem. Firma OTTO jest świadoma tego, jaka odpowiedzialność jest z tym związana, co zresztą wynika z jej wartości, które składają się na słowo RESPECT, czyli szacunek. Wartości te powstały w oparciu o najważniejsze Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ

Kenniscentrum Arbeidsmigranten
Celem Kenniscentrum Arbeidsmigranten (Ośrodka Wiedzy o Pracownikach Migrujących) jest zdobycie pozycji lidera wiedzy w dziedzinie pracowników migrujących. Jesteśmy ośrodkiem wiedzy, który w sposób całościowy gromadzi i udostępniana informacje na temat migracji zarobkowej. W obiektywny sposób informujemy obywateli, środowisko biznesowe i władze, a także łączymy organizacje (społeczne). W zarządzie ośrodka wiedzy zasiada nasz dyrektor generalny Frank van Gool i jego zastępczyni, Karolina Swoboda.

Fundacja Arbeidsmigratie Werkt
Celem Stichting Ontmoet de Arbeidsmigrant (Fundacji Spotkanie z Migrantem Zarobkowym) jest informowanie holenderskich władz i opinii publicznej. Jej celem jest szerzenie świadomości na temat znaczenia migracji zarobkowej dla Holendrów i dla migrantów oraz zachęcanie tych dwóch grup społecznych do lepszego poznania się. Dyrektor generalny Frank van Gool jest członkiem zarządu fundacji.

Wonen kan niet Wachten - Mieszkalnictwo nie może czekać
W Holandii mamy za mało mieszkań. I to o wiele za mało! Dlatego też władze muszą umożliwić szybką budowę dodatkowych mieszkań. Pracownicy zagraniczni również mają prawo do przytulnego, bezpiecznego domu. Dołącz do nas, bo MIESZKALNICTWO NIE MOŻE CZEKAĆ!

Sugestie

Zobacz więcej artykułów

Chcesz wiedzieć więcej? Tutaj znajdziesz kilka przydatnych artykułów. W ten sposób nie przegapisz niczego, co dzieje się w OTTO.

Column Flexmarkt Mei 2023

Frank van Gool (OTTO Work Force) realiseert zich dat het niet alleen draait om financiële kengetallen. Maar natuurlijk is hij wel benieuwd naar de positie van OTTO in de Flexmarkt Omzetranglijst die binnenkort gepubliceerd wordt, zo bekent hij in zijn column voor Flexmarkt.

Column Flexmarkt Feb 2023

“Niet de arbeidsmigranten vormen een probleem, de huisvesting van arbeidsmigranten is het probleem.” Dat stelt Frank van Gool (OTTO Work Force) in zijn column voor Flexmarkt. “Provincies moeten de regie pakken en ervoor zorgen dat gemeenten de huisvesting van arbeidsmigranten nu wel serieus gaan aanpakken.”

Column Flexmarkt Nov 2022

Sinds de afschaffing van de uitzendvergunning in 1998 is er vooral aan de onderkant van de uitzendmarkt een enorme wildgroei ontstaan. De zelfregulering is mislukt en naarstig wordt gezocht naar regelgeving om malafide bureaus uit te bannen. Het kabinet heeft strengere regels aangekondigd en deze moeten in 2025 van kracht worden. “Ik pleit al jaren voor regelgeving, maar 2025 duurt toch echt te lang”, zo stelt...