Flexmarkt column Sept 2021

'Een nieuwe crisis: op de arbeidsmarkt'.

Na de economische crisis en de coronapandemie zijn we inmiddels in een derde ontwrichtende crisis beland: die van de arbeidsmarkt. Preciezer gezegd die van de grote tekorten op de arbeidsmarkt, zo stelt Frank van Gool in zijn meest recente column in Flexmarkt.

‘In sommige sectoren zijn deze tekorten nu al voelbaar, maar net als de vorige crisis slaat ook deze snel om zich heen. De voorspelling is dat de arbeidsmarkt over de volle breedte met tekorten wordt geconfronteerd. En sneller dan wij allemaal denken. Nederland heeft met 3,3% samen met Tsjechië het laagste percentage werklozen van de Europese Unie. Per 100 vacatures zijn er in ons land slechts 73 werkzoekenden. Kortom, we hebben een groot probleem en dat probleem wordt alleen maar groter.

Vergrijzing
De oorzaak van de groeiende tekorten op onze arbeidsmarkt is terug te voeren op de naoorlogse geboortegolf. In de jaren vijftig zijn ongekend veel kinderen geboren en die babyboomers gaan nu allemaal met pensioen. De volgende generatie is minder talrijk dan die van hun ouders, dus tel uit je verlies. Het is een kwestie van geduld tot er geen vacature meer wordt vervuld.

Ook krapte in Polen.
Nu kennen de lezers van Flexmarkt mij zo langzamerhand wel en ik zie hen al denken: ‘Van Gool gaat nu natuurlijk zeggen dat we nog meer Oost-Europese arbeidsmigranten moeten gaan halen’. Maar dat zeg ik juist niet. En daar is een hele simpele reden voor, want ook in Centraal- en Oost-Europa begint de arbeidsmarkt snel te krimpen. Ik noemde de lage werkloosheid in Tsjechië al, maar ook in Polen slaat de vergrijzing toe. De Poolse bevolking krimpt, de beroepsbevolking neemt de komende 30 jaar met 30% af en de lonen stijgen. Dus om de tekorten op de Nederlandse arbeidsmarkt op te vangen, bieden andere Europese landen op den duur onvoldoende soelaas.

Brugverbinding met Azië
We moeten verder kijken dan onze Europese neus lang is. Volgens mij ligt de oplossing in Azië. In landen als Indonesië, de Filipijnen, Vietnam en India is de bevolking de afgelopen jaren sterk gegroeid. En hoewel deze nu iets afneemt, is het arbeidspotentieel nog steeds enorm. Daar liggen dus grote kansen. We hebben natuurlijk wel te maken met grote culturele verschillen en ook is het ene land het andere niet. Studies wijzen uit dat van de genoemde landen, vooral de bevolking van Indonesië het best lijkt te passen bij landen als Polen en Nederland.

Naast de culturele match speelt ook de taal een rol. Steeds meer sectoren van onze arbeidsmarkt krijgen te maken met tekorten en bijvoorbeeld voor de zorg is de beheersing van de Nederlandse taal echt een voorwaarde. Ook die barrière moet dus worden geslecht. En dat gaan we dus ook doen, want de nieuwe crisis is steeds meer voelbaar en makkelijke oplossingen zijn er niet meer. Maar ze zijn er wel. Het is tijd voor een brugverbinding met Azië. Mark my words!’