Introductie

Certificeringen en lidmaatschap

Wij willen onze medewerkers en opdrachtgevers de hoogste kwaliteit in dienstverlening bieden. Ons streven naar de hoogste kwaliteitsnormen wordt onderstreept door een groot aantal lidmaatschappen en certificaten.

Lidmaatschap Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU)
OTTO Work Force is de lid van de ABU. De ABU is sinds 1961 dé belangenbehartiger van de uitzendondernemingen in Nederland. Een ABU-lid voldoet aan hoge kwaliteitseisen op het gebied van veiligheid op de werkvloer, gedragsregels, arbeidsvoorwaarden en afdracht van sociale premies.

NEN 4400-1 certificering
OTTO Work Force beschikt over de NEN-4400-1 certificering. Het 4400-1 certificaat is een hoogwaardig en onafhankelijk betrouwbaarheidskeurmerk voor alle ondernemingen die arbeidskrachten ter beschikking stellen en (onder)aannemers van werk. Bedrijven bewijzen hiermee dat de personeelsadministratie op orde is en de belasting en sociale verzekeringspremies op tijd betaald worden.

SNF certificering
OTTO Work Force beschikt over een Stichting Normering Flexwonen certificering. Hiermee tonen we aan dat onze huisvesting voldoet aan de norm voor huisvesting van internationale medewerkers. Jaarlijks vindt een administratieve inspectie plaats waarin wordt gecontroleerd of álle locaties zijn opgegeven bij SNF en of aan de eisen van goed werkgeverschap en toezicht en beheer wordt voldaan. Gedurende het jaar worden álle locaties waarvoor we verantwoordelijk zijn geïnspecteerd of deze voldoen aan alle SNF-normen.

https://www.abu.nl/keurmerk/

Lidmaatschappen

Naast certificeringen is OTTO Work Force ook aangesloten bij diverse initiatieven die bijdragen aan het belang van internationale medewerkers en hun woon- en werkomgeving.

United Nations Sustainable Developement Goals
OTTO Work Force erkent dat het Maatschappelijke Verantwoordelijk heeft en houdt zich aan de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen. OTTO is zich bewust van de verantwoordelijkheid die het heeft. Dit blijkt uit de bedrijfswaarden, die zijn samengevat in RESPECT Deze hebben we afgezet tegen de meest relevante Sustainable Development Goals van de VN.

Kenniscentrum Arbeidsmigranten
Het Kenniscentrum Arbeidsmigranten heeft de ambitie dé kennisleider te worden op het gebied van arbeidsmigranten. Wij zijn het kenniscentrum waar kennis over arbeidsmigranten integraal wordt ontwikkeld en gedeeld. Wij informeren burgers, bedrijfsleven en overheden op objectieve wijze en verbinden (maatschappelijke) organisaties. CEO Frank van Gool en vice-CEO Karolina Swoboda zitten in het bestuur van het kenniscentrum.

Stichting Arbeidsmigratie Werkt
Stichting Ontmoet de Arbeidsmigrant heeft als doel het informeren van het publiek en bestuur in Nederland. Het gaat dan om het belang van arbeidsmigratie voor Nederlanders en de migranten en het stimuleren van kennismaking tussen deze twee groepen. CEO Frank van Gool is lid van het stichtingbestuur

Wonen kan niet Wachten
We hebben in Nederland te weinig woningen. Veel te weinig! Daarom moet de overheid het snel bijbouwen van woningen zo snel mogelijk toestaan. Ook internationale medewerkers hebben recht op een warm en veilig thuis. Doe mee, want WONEN KAN NIET WACHTEN! 

Suggesties

Bekijk meer insights

Wilt u meer weten? Hier vindt u nog enkele relevante nieuwsartikelen. Zo mist u niks meer van wat speelt binnen OTTO.

Column Flexmarkt Feb 2023

“Niet de arbeidsmigranten vormen een probleem, de huisvesting van arbeidsmigranten is het probleem.” Dat stelt Frank van Gool (OTTO Work Force) in zijn column voor Flexmarkt. “Provincies moeten de regie pakken en ervoor zorgen dat gemeenten de huisvesting van arbeidsmigranten nu wel serieus gaan aanpakken.”

Column Flexmarkt Nov 2022

Sinds de afschaffing van de uitzendvergunning in 1998 is er vooral aan de onderkant van de uitzendmarkt een enorme wildgroei ontstaan. De zelfregulering is mislukt en naarstig wordt gezocht naar regelgeving om malafide bureaus uit te bannen. Het kabinet heeft strengere regels aangekondigd en deze moeten in 2025 van kracht worden. “Ik pleit al jaren voor regelgeving, maar 2025 duurt toch echt te lang”, zo stelt...

Column Flexmarkt Okt 2022

In de Troonrede zei Koning Willem Alexander: “Arbeidsmigranten verdienen een fatsoenlijke behandeling.” Op het ABU-congres een week later zei Hans Borstlap: “Arbeidsmigratie is helemaal geen oplossing voor de krapte op de arbeidsmarkt.” Welke van deze twee stellingen is nou juist? Frank van Gool (OTTO Work Force) voelt zich geroepen in zijn column voor Flexmarkt Borstlap’s argumenten te weerleggen.