Introductie

Goede Doelen

OTTO Work Force is maatschappelijk. Wij steunen allerlei goede initiatieven. Maar bijzonder trots zijn we op onze OTTO Foundation. Via deze stichting leveren we een bijdrage aan de regio’s waar veel van onze medewerkers vandaan komen. Deze regio’s hebben vaak allerlei problemen en uitdagingen, maar met ondersteuning vanuit de OTTO Foundation willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van deze gebieden en het helpen van mensen in moeilijke omstandigheden.

Beleidsplan OTTO Foundation

Doelstelling

De stichting heeft als doel om maatschappelijke, humanitaire en economische hulp te bieden aan mensen met een minimuminkomen in landen waar OTTO werkzaam is. Dit doen we door middel van individuele hulp, maar ook door het ondersteunen van instanties en (maatschappelijke) organisaties die zich met armoedebestrijding bezig houden.

Helaas is er ook in de gebieden waar wij werkzaam zijn oorlog. Dat is vreselijk voor de mensen. Met de stichting proberen we humanitaire en economische hulp te bieden aan de slachtoffers van oorlogsgeweld.

OTTO Foundation 2023

€403.979

Financiële steun
gegeven in 2023

€360.779

Schenkingen voor Oekraïne

€43.200

Overige schenkingen

Ambitie

De Stichting OTTO Foundation is opgericht in 2002. Als maatschappelijk betrokken organisatie wil OTTO Foundation een bijdrage leveren aan de samenleving. De gedachte achter OTTO Foundation is dat de donatie per project aan hulpbehoevende personen of organisaties ten goede komt. Bij wijze van uitzondering is het denkbaar dat individuele personen worden ondersteund in het kader van armoedebestrijding. Uitgangspunt is dat wij onze doelen verwezenlijken door inzameling van financiële middelen en goederen, het liefst in samenwerking met plaatselijke overheden, organisaties en kerken. Op die manier zorgen wij voor een zo breed mogelijk maatschappelijk draagvlak. Hierbij kan men denken aan ondersteuning met betrekking tot sportactiviteiten, muziek en/of weeshuizen.

Uitgevoerde activiteiten 2023
Afgelopen jaar had OTTO Foundation financiële ondersteuning geschonken aan de volgende projecten:

Schenkingen voor Oekraïne
 • Financiële ondersteuning voor medewerkers en familie in Oekraïne
 • Opvang voor vluchtelingen (inclusief voedsel, kleren et cetera)
 • Sponsoring Kerstdiner Oekraïense medewerkers
 • Sponsoring Reisje Warsaw voor Oekraïense weeskinderen
 • Ondersteuning Oekraïense (voedsel, medicijnen, hygiëneproducten) i.s.m. Oekraïense kerk
 • Sponsoring uitje naar de Efteling en Beekse Bergen voor Oekraïense kinderen
 • Sponsoring kindermiddag in Zevenbergen
 • Donatie Warchild (Can't wait to learn programma)
 • Overige bestedingen
Overige schenkingen
 • Donatie Sports for Children (inrichting gymzalen voor scholen in Armenië)
 • Donatie op PSV-gala 110 jaar (kaartjes Efteling voor kinderen)
 • Donatie Milosz Pazdziersk (behandeling en therapie ziekte)
 • RK Poolse Parochie (sinterklaas)

Geplande activiteiten 2024
Voor het huidige jaar heeft OTTO Foundation nog geen specifieke projecten gepland, maar zal OTTO Foundation zich blijven inzetten voor maatschappelijke, humanitaire en economische hulp aan mensen met een minimuminkomen in Polen of andere landen waar OTTO werkzaam is.

Daarnaast zullen eenmalige projecten worden ondersteund op basis van een selectie van verzoeken die bij OTTO Foundation binnenkomen. Dit kunnen verzoeken van organisaties zijn maar ook individuele personen.

Ontvangen donaties en bestedingen voor slachtoffers oorlog Oekraïne
OTTO Work Force voelt een grote betrokkenheid met de situatie in Oekraïne, mede doordat OTTO met 3.000 internationale medewerkers, 100 stafmedewerkers en 7 lokale kantoren actief is op de Oekraïense markt. Onomstotelijk zijn wij door de oorlog daar geraakt. Zo hebben wij vijf kantoren moeten sluiten en zijn vele medewerkers (met hun families) gevlucht. Het gaat ook om onze mensen en wij helpen hen waar nodig. We take care of our people. Ons motto waar wij ons echt voor inzetten.

Vanwege onze verbondenheid met Oekraïne en de oorlogsslachtoffers werd begin 2022 in Polen een crisisteam opgericht. Zij hebben zich voornamelijk beziggehouden met:
 • de hereniging van Oekraïense gezinnen in Polen en samenwerking met lokale instanties
 • het verzorgen van adequate communicatie en informatievoorziening, zoals onze 24/7 hulplijn
 • financiële ondersteuning voor onze medewerkers door vervroegde betalingen en verhoogde voorschotten

In dit kader is OTTO Foundation in 2022 een fondsenwervingsactie gestart voor de oorlogsslachtoffers in Oekraïne. Deze actie is uitgezet naar onze staf- en internationale medewerkers in de 15 Europese landen waar we actief zijn, maar ook bij klanten en andere stakeholders van OTTO. Het ingezamelde geld is gebruikt om lokale hulporganisaties en projecten te kunnen ondersteunen. Iedere gedoneerde euro voor de slachtoffers is door OTTO Work Force verdubbeld.

Eén van onze projecten is het OTTO Centrum in Biskupice Podgórne, Polen. Deze opvanglocatie biedt een veilige haven voor Oekraïense gezinnen en een uitweg voor de problemen waarmee zij te maken hebben. Mede dankzij IKEA werd deze locatie ingericht met meubilair en inventaris.

Eind 2023 is de financiële ondersteuning voor medewerkers en familie en de huur van de opvanglocatie in Biskupice Podgórne afgebouwd en kijken we naar nieuwe mogelijkheden om vanuit OTTO Foundation een bijdrage te leveren aan de mensen in nood in Oekraïne.

Een impressie van onze Oekraïne activiteiten afgelopen jaar.

Ten bate van Oekraïne 2023

339

medewerkers financiële
ondersteuning gehad

67

kinderen
reisje naar Warsaw

200

Oekraïense medewerkers
met gezin op kerstavond

50

opvangplaatsen per maand in Biskupice Podgórne

OTTO Foundation schenkt 100 fietsen aan Oekraïense vluchtelingen

Een lach op het gezicht van de bewoners van ons OTTO opvangcentrum voor Oekraïense vluchtelingen vlakbij Wrocław Polen. Het opvangcentrum ontving afgelopen week een zending van 100 fietsen uit Nederland, mogelijk gemaakt door de fondsenwerving van de OTTO Foundation voor Oekraïne, in combinatie met een warmhartige donatie van onze OTTO mobiliteitspartner Dekkers Fietsen in Wanssum.

Dankzij deze fietsen hebben de bewoners van het centrum meer bewegingsvrijheid, om naar de winkel of naar school te gaan. Onder de donaties die we ontvingen zaten crossfietsen, kinderfietsen en grote stadsfietsen voor de vrouwen. De schenking uit Nederland bestond ook uit keukenaccessoires, voedingsmiddelen en overige huishoudmiddelen.

OTTO Foundation doneert aan War Child om door oorlog getroffen kinderen te steunen

Onze OTTO Foundation steunt de regio's waar veel van onze medewerkers vandaan komen. De steun varieert van het bijdragen aan de ontwikkeling van deze gebieden tot het helpen van mensen in moeilijke omstandigheden. Tot deze steun behoren humanitaire en economische hulp aan oorlogsslachtoffers.

Een van de regio's waar onze medewerkers vandaan komen is Oekraïne. Daarom voelen wij ons als bedrijf erg verbonden met Oekraïne en de oorlogsslachtoffers. OTTO Foundation heeft de slachtoffers van deze oorlog al op verschillende manieren geholpen, maar wilde meer doen. Zoals bij elke oorlog zijn veel Oekraïense kinderen getroffen door de oorlog. Om hen te helpen hebben we War Child benaderd om twee van hun programma's financieel te steunen.

Een van de gevolgen van de oorlog in Oekraïne is de sluiting en zelfs vernietiging van onderwijsinstellingen. Bovendien kunnen miljoenen kinderen op de vlucht niet naar school. Onderwijs is een fundamenteel recht en belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Daarom doneerden wij in 2022 en 2023 € 200.000 aan War Child ten gunste van hun Can't Wait to Learn programma: 'kinderen helpen weer te leren te midden van extreme omstandigheden'.

Via dit programma kunnen kinderen in en buiten Oekraïne die vanwege de oorlog niet naar school kunnen, toch onderwijs krijgen. Leerkrachten, verzorgers en kinderen kunnen het overal gebruiken omdat het een online app gebaseerde leeromgeving is. Voordat het programma in Oekraïne werd geïntroduceerd, werd het al gebruikt in andere door conflicten getroffen landen wereldwijd.

Ook al is Can't Wait to Learn gebaseerd op spelletjes en gemaakt met de hulp van kinderen, kinderen zullen hun (onderwijs)niveau behouden omdat door de overheid goedgekeurde curricula de basis van het programma vormen. Kinderen kunnen niet alleen hun academische resultaten op peil houden, maar ook hun sociale en emotionele welzijn positief beïnvloeden.

De oorlog in Oekraïne had niet alleen gevolgen voor het onderwijs van de kinderen, maar trof hen op veel meer manieren. Vooral degenen die op de vlucht zijn voor de oorlog. Op de vlucht zijn en alles wat ze meemaken, is allesbehalve gemakkelijk. Dit alles stagneert hun ontwikkeling en heeft een negatieve invloed op hen, zowel fysiek, mentaal als psychosociaal. Dat is waar War Child, in samenwerking met Save the Children en UNICEF Nederland, op staat met: TeamUp. Door middel van sport-, spel- en bewegingsactiviteiten bieden zij de vluchtelingenkinderen (6-18 jaar) sociale en emotionele steun en stabiliteit. Om deze kinderen die naar Nederland zijn gekomen te helpen, hebben wij in 2022 € 50.000 gedoneerd aan het War Child TeamUp programma.

Kerstbijeenkomst voor medewerkers uit Oekraïne

Begin januari werd in Łódź een kerstbijeenkomst gehouden voor de tijdelijke werknemers van OTTO uit Oekraïne. Zoals we allemaal weten, is het afgelopen jaar bijzonder moeilijk voor hen geweest. Velen van hen moesten in Polen hun weg vinden in een totaal nieuwe realiteit, vaak met achterlating van familieleden in Oekraïne. De bijeenkomst was dus een mooie gelegenheid om te ontspannen en tijd met elkaar door te brengen in een feestelijke sfeer. Op hun beurt konden de kinderen samen spelen met entertainers en kerstcadeaus. Dit initiatief is mogelijk gemaakt dankzij fondsen die door de OTTO Foundation zijn geworven. Samen kunnen we meer doen!

Het OTTO Centrum in Biskupice Podgórne, Polen

Toen in 2022 de oorlog in Oekraïne uitbrak, hebben we bij OTTO Work Force een aantal acties ondernomen om vluchtelingen uit Oekraïne die naar Polen kwamen te helpen. Een van de initiatieven was het opzetten van een vluchtelingencentrum in Biskupice Podgórne, waar in totaal bijna 100 mensen, voornamelijk moeders met kinderen, onderdak vonden. De instandhouding van het centrum gedurende meer dan anderhalf jaar was mogelijk dankzij fondsen van de OTTO Foundation.

Vandaag kunnen we vol vertrouwen concluderen dat het centrum zijn doel heeft gediend. Al onze bewoners zijn zelfstandig geworden en hebben appartementen gehuurd voor hun familie in Polen. We hebben veel warme woorden ontvangen voor onze steun. We willen graag het verhaal van een van de bewoners van het OTTO Work Force centrum delen.

Kids Days voor Oekraïense kinderen

De OTTO Foundation organiseerde speciale Kids Days voor Oekraïense kinderen en hun families die verblijven in de KaFra Tower in Zevenbergen. In de zomer van 2023 werden er drie van deze bijzondere dagen georganiseerd, waarbij het plezier van de kinderen centraal stond. Een avontuurlijk uitje naar Safaripark Beekse Bergen en bezoek aan de sprookjesachtige wereld van de Efteling. Daarnaast werd er op locatie in Zevenbergen een activiteitenmiddag georganiseerd, met vele leuke spellen en entertainment. Tijdens deze drie dagen konden de families genieten van leuke activiteiten, eten en drinken en natuurlijk veel lol en gezelligheid. Met deze Kids Days heeft OTTO Foundation deze kinderen onvergetelijke ervaringen kunnen bieden, waarmee ze even kunnen ontsnappen aan hun uitdagingen.

Bestuur OTTO Foundation

Ons bestuur

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Er is geen personeel in dienst bij Stichting OTTO Foundation.

Karolina Swoboda

Karolina Swoboda

Voorzitter

Justyna Kooijmans

Justyna Kooijmans

Secretaris

Peter Bouman

Peter Bouman

Penningmeester

Aanvraag indienen

Contact OTTO Foundation

Heeft u zelf een goed doel of instelling waarbij u de hulp van de OTTO Foundation wilt inschakelen? Neem dan contact met ons op.

Contact Form

Keizersveld 51
5803 AP Venray

[email protected]

+31 478 529 999

Financiële verantwoording
OTTO Foundation

Onze financiële verantwoording kan gedownload worden als PDF document.

Financiële verantwoording 2023