Introductie

Goede Doelen

OTTO Work Force is maatschappelijk. Wij steunen allerlei goede initiatieven. Maar bijzonder trots zijn we op onze OTTO Foundation. Via deze stichting leveren we een bijdrage aan de regio’s waar veel van onze medewerkers vandaan komen. Deze regio’s hebben vaak allerlei problemen en uitdagingen, maar met ondersteuning vanuit de OTTO Foundation willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van deze gebieden en het helpen van mensen in moeilijke omstandigheden.

Beleidsplan OTTO Foundation

Doelstelling

De stichting heeft als doel om maatschappelijke, humanitaire en economische hulp te bieden aan mensen met een minimuminkomen in landen waar OTTO werkzaam is. Dit doen we door middel van individuele hulp maar ook door het ondersteunen van instanties en (maatschappelijke) organisaties die zich met armoedebestrijding bezig houden.

Helaas is er ook in de gebieden waar wij werkzaam zijn oorlog. Dat is vreselijk voor de mensen. Met de stichting proberen we humanitaire en economische hulp te bieden aan de slachtoffers van oorlogsgeweld.

Ambitie
De Stichting OTTO Foundation is opgericht in 2002. Als maatschappelijk betrokken organisatie wil OTTO Foundation een bijdrage leveren aan de samenleving. De gedachte achter OTTO Foundation is dat de donatie per project aan hulpbehoevende personen of organisaties ten goede komt. Bij wijze van uitzondering is het denkbaar dat individuele personen worden ondersteund in het kader van armoedebestrijding. Uitgangspunt is dat wij onze doelen verwezenlijken door inzameling van financiële middelen en goederen, het liefst in samenwerking met plaatselijke overheden, organisaties en kerken. Op die manier zorgen wij voor een zo breed mogelijk maatschappelijk draagvlak. Hierbij kan men denken aan ondersteuning met betrekking tot sportactiviteiten, muziek en/of weeshuizen.

Geplande activiteiten 2022-2023
Voor de komende twee jaar heeft OTTO Foundation financiële ondersteuning voor de volgende projecten gepland:
  • Ondersteuning zowel financieel als humanitair van de getroffenen van de oorlog in Oekraïne;
  • Stichting Kinderen van de voedselbank
  • Stichting Droomdag
  • RK Poolse Parochie
Daarnaast zullen eenmalige projecten worden ondersteund op basis van een selectie van verzoeken die bij OTTO Foundation binnen komen. Dit kunnen verzoeken van organisaties zijn maar ook individuele personen.

OTTO Foundation schenkt 100 fietsen aan Oekraïense vluchtelingen

Een lach op het gezicht van de bewoners van ons OTTO opvangcentrum voor Oekraïense vluchtelingen vlakbij Wrocław Polen. Het opvangcentrum ontving afgelopen week een zending van 100 fietsen uit Nederland, mogelijk gemaakt door de fondsenwerving van de OTTO Foundation voor Oekraïne, in combinatie met een warmhartige donatie van onze OTTO mobiliteitspartner Dekkers Fietsen in Wanssum.

Dankzij deze fietsen hebben de bewoners van het centrum meer bewegingsvrijheid, om naar de winkel of naar school te gaan. Onder de donaties die we ontvingen zaten crossfietsen, kinderfietsen en grote stadsfietsen voor de vrouwen. De schenking uit Nederland bestond ook uit keukenaccessoires, voedingsmiddelen en overige huishoudmiddelen.

€91.633

Financiële steun
gegeven in 2021

Bestuur OTTO Foundation

Ons bestuur

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Er is geen personeel in dienst bij Stichting OTTO Foundation.

Karolina Swoboda

Karolina Swoboda

Voorzitter

Justyna Kooijmans

Justyna Kooijmans

Secretaris

Peter Bouman

Peter Bouman

Penningmeester

Aanvraag indienen

Contact OTTO Foundation

Heeft u zelf een goed doel of instelling waarbij u de hulp van de OTTO Foundation wilt inschakelen? Neem dan contact met ons op.

Contact Form

Keizersveld 51
5803 AP Venray

[email protected]

+31 478 529 999

Financiële verantwoording
OTTO Foundation

Onze financiële verantwoording kan gedownload worden als PDF document

Financiële verantwoording 2021