24 listopada 2022 r

OTTO Foundation przekazuje pieniądze fundacji War Child i wspiera dzieci dotknięte wojną

OTTO Foundation wspiera regiony, z których pochodzi wielu naszych pracowników. Udzielamy zróżnicowanego wsparcia, począwszy od przyczyniania się do rozwoju tych obszarów, a skończywszy na niesieniu pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji. Nasze działania na rzecz ofiar wojny obejmują pomoc humanitarną i ekonomiczną.

Ukraina jest jednym z regionów, z którego pochodzą nasi pracownicy, dlatego jako firma czujemy się bardzo związani z tym krajem i ofiarami trwającej w nim wojny. OTTO Foundation pomogła już jej ofiarom na kilka sposobów, ale wciąż chce zrobić więcej. Tak jak w przypadku każdej wojny, obecna sytuacja dotyka wiele ukraińskich dzieci. Chcąc udzielić im pomocy, zwróciliśmy się do fundacji War Child, aby wesprzeć finansowo dwa z ich programów.


Jedną z konsekwencji wojny w Ukrainie jest zamknięcie, a w niektórych przypadkach nawet zniszczenie placówek oświatowych, ponadto miliony dzieci nie mogą chodzić do szkoły, gdyż musiały uciekać. Edukacja stanowi podstawowe prawo i odgrywa istotną rolę w rozwoju dzieci, dlatego przekazaliśmy 100 000 euro na rzecz fundacji War Child. Wspieramy tym samym ich program „Can’t Wait to Learn”, mający na celu pomoc dzieciom w powrocie do nauki w ekstremalnych warunkach. 


Dzięki programowi dzieci w Ukrainie i poza nią, które nie mogą chodzić do szkoły z powodu trwającej wojny, nadal mogą pobierać edukację. Ponieważ środowisko edukacyjne programu oparte jest na aplikacji online, nauczyciele, opiekunowie i dzieci mogą z niego korzystać gdziekolwiek się znajdują. Przed wprowadzeniem w Ukrainie, program był już stosowany w innych krajach dotkniętych konfliktami zbrojnymi. 


Pomimo tego, że program Can’t Wait to Learn opiera się na grach i został stworzony z dziecięcą pomocą, zapewnia dzieciom odpowiedni poziom edukacji, gdyż podstawa programowa aplikacji jest zbieżna z ustanowioną przez rząd. Program umożliwia dzieciom nie tylko utrzymanie wyników w nauce, ale także pozytywnie wpływa na ich zdolności społeczne i samopoczucie. 


Wojna w Ukrainie nie tylko wpłynęła na edukację dzieci - dotknęła je na wiele innych sposobów, zwłaszcza te, które musiały uciekać przed wojną. Ucieczka i wszystko to, przez co przechodzą, nie jest łatwe. Obecna sytuacja wstrzymuje ich rozwój i wywiera negatywny wpływ na rozwój fizyczny, psychiczny i psychospołeczny. I właśnie tutaj fundacja War Child, we współpracy z organizacjami Save the Children i UNICEF Netherlands, wkracza z programem TeamUp. Poprzez sport, gry i aktywność ruchową zapewniają młodym uchodźcom (6-18 lat) wsparcie społeczne i emocjonalne, jednocześnie oferując stabilizację. Aby pomóc dzieciom, które przyjechały do Holandii, przekazaliśmy 50 000 euro na program War Child TeamUp. 

Więcej informacji


Więcej informacji na temat programów pomocowych fundacji War Child można znaleźć na stronach internetowych:

Can't Wait to Learn

TeamUp
  • Home
  • OTTO Foundation przekazuje pieniądze fundacji War Child i wspiera dzieci dotknięte wojną
quote