Działania charytatywne

OTTO Work Force jest firmą zaangażowaną społecznie, wspierającą różnego rodzaju inicjatywy charytatywne. Jednak jesteśmy szczególnie dumni z naszej własnej Fundacji OTTO. Dzięki jej działalności możemy przyczyniać się do rozwoju regionów, z których pochodzi wielu naszych pracowników. Mieszkańcy tych regionów często zmagają się z różnego rodzaju problemami i wyzwaniami, ale za pośrednictwem fundacji OTTO chcemy choć trochę wesprzeć rozwój tych terenów i pomóc ludziom w trudnej sytuacji życiowej.

Cele

Celem fundacji jest niesienie pomocy społecznej, humanitarnej i ekonomicznej osobom o minimalnych dochodach w krajach, w których firma OTTO prowadzi swoją działalność. Robimy to poprzez pomoc indywidualną, ale także poprzez wspieranie instytucji i organizacji społecznych, które zajmują się zwalczaniem ubóstwa.

Niestety w niektórych miejscach, w których działamy, trwa wojna, która w okropny sposób doświadcza ludzi. Dlatego za pośrednictwem naszej fundacji staramy się nieść pomoc humanitarną i ekonomiczną jej ofiarom.

Ambicja
Fundacja OTTO została założona w 2002 roku. Jako organizacja zaangażowana społecznie chce mieć swój wkład w życie społeczne. Idea Fundacji OTTO polega na tym, że datek na dany projekt trafia do osób lub organizacji potrzebujących pomocy. W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest udzielenie wsparcia indywidualnym osobom w kontekście walki z ubóstwem. Punktem wyjścia dla działalności fundacji jest to, że realizujemy nasze cele poprzez gromadzenie środków finansowych i materialnych, najlepiej we współpracy z lokalnymi władzami, organizacjami i kościołami. W ten sposób zapewniamy naszym działaniom jak najszersze wsparcie społeczne. Przykładem może być nasza pomoc w zakresie finansowania zajęć sportowych, muzycznych i domów dziecka.

Działania zaplanowane na lata 2022-2023
W nadchodzących dwóch latach Fundacja OTTO zaplanowała udzielenie wsparcia finansowego dla następujących projektów:
  • wsparcie finansowe i humanitarne dla osób poszkodowanych w wyniku wojny w Ukrainie;
  • Fundacja Dzieciom w ramach banku żywności;
  • Fundacja Droomdag (Dzień Marzeń);
  • polska Parafia Rzymskokatolicka.
Oprócz tego wspierane będą projekty jednorazowe, wybrane na podstawie wniosków otrzymanych przez Fundację OTTO. Mogą to być wnioski od organizacji, ale także od osób indywidualnych.

Fundacja OTTO przekazała 100 rowerów dla uchodźców z Ukrainy

Fundacja OTTO przekazała mieszkańcom ośrodka 100 rowerów, a było to możliwe dzięki zbiórce funduszy zorganizowanej przez OTTO Fundację oraz darowiźnie przekazanej przez naszego partnera, firmę Dekkers Bikes z Holandii.
Dzięki rowerom mieszkańcy ośrodka będą mogli swobodnie poruszać się po okolicy, dojechać do sklepu czy szkoły. Wśród dostarczonych darów znalazły się zarówno małe rowerki biegowe, rowery dziecięce, jak i duże, miejskie damki. Wśród przekazanych z Holandii darów znalazły się także akcesoria kuchenne, produkty spożywcze i chemia gospodarcza.

€91.633

Wsparcie finansowe
udzielone w 2021 r.

Zarząd Fundacji OTTO

Nasz zarząd

Członkowie zarządu fundacji nie otrzymują żadnego wynagrodzenia za swoją pracę. Przysługuje im jedynie zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem ich obowiązków. Fundacja OTTO nie zatrudnia też żadnych pracowników.

Karolina Swoboda

Karolina Swoboda

Prezes

Justyna Kooijmans

Justyna Kooijmans

Sekretarz

Peter Bouman

Peter Bouman

Skarbnik

Złóż wniosek

Kontakt z Fundacją OTTO

Zbierasz środki na cel charytatywny lub znasz instytucję, której chciałbyś pomóc wraz z Fundacją OTTO? Jeśli tak, skontaktuj się z nami.

Fundacja OTTO

Keizersveld 51
5803 AP Venray

[email protected]

+31 478 529 999