Usługi OTTO

Grupa OTTO w Polsce jest jednym z liderów na rynku pośrednictwa pracy. Pomagamy pracownikom w znalezieniu pracy tymczasowej oraz stałej. Prowadzimy procesy rekrutacyjne i optymalizujemy procesy kadrowe w firmach.

W naszej ofercie znajdują się następujące usługi: praca tymczasowa, pracownicy z Europy Wschodniej i Azji, weryfikacja dokumentów legalizujących pobyt i pracę w Polsce, outsourcing, onsite, payroll, rekrutacje specjalistyczne.

Jeśli szukasz kompleksowych rozwiązań kadrowych dla swojej firmy, zapraszamy do kontaktu: 608 430 443, [email protected].

Praca tymczasowa

Usługa pracy tymczasowej pozwala na dostosowanie zatrudnienia do zmieniających się potrzeb w firmie. Umożliwia elastyczne zarządzanie zasobami ludzkimi, gwarantując ciągłość prowadzenia biznesu i optymalizację struktur kosztowych zatrudnienia. Usługa opiera się na rekrutacji i zatrudnieniu przez OTTO pracowników (w oparciu o ustawę o pracy tymczasowej) i oddelegowaniu ich do pracy w Państwa firmie.

Najważniejsze korzyści dla klienta:
 • elastyczne zarządzanie,
 • dopasowanie zatrudnienia do potrzeb firmy,
 • oszczędność czasu i zmniejszenie kosztów.

Pracownicy z Europy Wschodniej

OTTO Work Force Central Europe od 2013 roku świadczy usługi rekrutacji pracowników z Europy Wschodniej na rynek polski. Pośredniczymy w zatrudnianiu pracowników na wszystkich szczeblach i poziomach doświadczenia, od pracowników produkcyjnych po specjalistów średniego i wyższego szczebla. Pozyskujemy niezbędne dokumenty i pozwolenia potrzebne do legalnego zatrudnienia ich w Polsce. Pomagamy w znalezieniu zakwaterowania oraz przygotowujemy do podjęcia zatrudnienia. Dziennie oddelegowujemy do naszych Klientów ponad 3 tys. pracowników ze wschodu. Posiadamy swoje biura rekrutacyjne na terenie Ukrainy i Mołdawii. Pośredniczymy także w zatrudnianiu pracowników z innych krajów m.in.: Gruzji, Białorusi.

Najważniejsze korzyści dla klienta:
 • własna struktura rekrutacyjna na Ukrainie i w Mołdawii,
 • przejęcie przez agencję formalności związanych z zatrudnieniem cudzoziemców,
 • wysoka motywacja pracowników do pracy.

Pracownicy z Azji

Ze względu na niedobory kadrowe na polskim rynku pracy i dywersyfikację źródeł pozyskiwania pracowników rozszerzyliśmy nasze usługi o rekrutację pracowników tymczasowych z Dalekiego Wschodu i Azji. Od 2018 r. firma OTTO należy do  globalnej grupy OUTSOURCING Inc., japońskiej agencji pośrednictwa pracy. Firma posiada ponad 30 spółek zależnych w Japonii i ponad 60 na całym świecie. Dzięki silnej pozycji grupy OUTSOURCING Inc. w Azji jesteśmy w stanie realizować usługę pozyskiwania pracowników z tego rynku na najwyższym poziomie.

Najważniejsze korzyści dla klienta:
 • powierzenie rekrutacji firmie z doświadczeniem na rynku azjatyckim,
 • przejęcie przez agencję formalności związanych z zatrudnieniem cudzoziemców z Azji,
 • dostęp do różnych źródeł pracowników.

Outsourcing

W ramach outsourcingu, nazywanego też zatrudnieniem zewnętrznym, przejmujemy pełną odpowiedzialność za wykonanie usługi i zachowanie w firmie Klienta płynności oraz ciągłości działania. Klienci powierzają nam realizację całego procesu lub jego poszczególnych elementów. To my odpowiadamy za obsadę stanowisk, obsługę kadrowo-płacową pracowników, a także za efekt końcowy realizowanej usługi.

Najważniejsze korzyści dla klienta:
 • przejęcie odpowiedzialności za proces,
 • przejęcie formalności związanych z zatrudnieniem,
 • optymalizacja procesów i kosztów.

OnSite

Jeżeli regularnie korzystają Państwo z dużych grup pracowników tymczasowych proponujemy usługę OnSite, czyli nasze biuro na terenie zakładu produkcyjnego. Stałe miejsce w przedsiębiorstwie lub w jego bliskiej okolicy pozwoli nam skutecznie wesprzeć proces planowania produkcji i w szybki sposób zapewnić koniecznych do jej realizacji pracowników. Wspólnie opracujemy krótko- i długoterminowe prognozy, a nagłe wzrosty zapotrzebowania uzupełnimy z naszych zasobów.

Najważniejsze korzyści dla klienta:
 • biuro OTTO na terenie zakładu,
 • optymalizacja zatrudnienia i poprawa wydajności,
 • wsparcie procesu planowania produkcji.

Payroll

Proces naliczania wynagrodzeń i obsługi kadrowej wymaga wykwalifikowanych specjalistów oraz niezawodnego systemu kadrowo-płacowego. Obarczony jest ryzykiem błędu, który może skutkować karami finansowymi dla firmy. Przejmując ten proces od Państwa, gwarantujemy minimalizację ryzyka, terminowość naliczeń, zachowanie poufności, a przede wszystkim redukcję kosztów.

Najważniejsze korzyści dla klienta:
 • nowoczesny system kadrowo-płacowy,
 • kompleksowa obsługa dokumentacji kadrowej,
 • terminowa i bezbłędna regulacja zobowiązań wobec pracowników oraz instytucji państwowych.

Weryfikacja dokumentów legalizujących pobyt i pracę w Polsce

W ostatnich latach cudzoziemcy stali się mocnym wsparciem dla polskiego rynku pracy. Należy jednak pamiętać, że zatrudnianie cudzoziemców na terenie Polski musi odbywać się według ściśle określonych przepisów. W odpowiedzi na potrzeby rynku dotyczące legalizacji zatrudnienia rozszerzyliśmy naszą ofertę o usługę weryfikacji dokumentów legalizujących pobyt i pracę w Polsce.

Najważniejsze korzyści dla klienta:
 • profesjonalna weryfikacja wszystkich dokumentów legalizujących,
 • raport zawierający analizę oraz wykryte błędy z zakresu legalnego pobytu i pracy,
 • pewność, że zatrudnia cudzoziemców legalnie.

Rekrutacje specjalistyczne

W ramach rekrutacji specjalistycznych pozyskujemy kandydatów spełniających określone przez Państwa kryteria. W procesie rekrutacji korzystamy z nowoczesnych narzędzi oraz bogatych baz kandydatów. Dokonujemy właściwej oceny ich kompetencji, aby móc zarekomendować najlepszych z nich. Długoletnie doświadczenie w branży, znajomość rynku i indywidualne podejście do Klienta, decydują o sukcesie prowadzonych przez nas rekrutacji.

Najważniejsze korzyści dla klienta:
 • powierzenie rekrutacji ekspertom,
 • wszechstronna ocena kompetencji kandydatów,
 • oszczędność czasu i kosztów.