Flexmarkt column mei 2023

'Ren de mens niet voorbij'

Frank van Gool (OTTO Work Force) realiseert zich dat het niet alleen draait om financiële kengetallen. Maar natuurlijk is hij wel benieuwd naar de positie van OTTO in de Flexmarkt Omzetranglijst die binnenkort gepubliceerd wordt, zo bekent hij in zijn column voor Flexmarkt.

Bron: Flexmarkt.

‘Natuurlijk is het mooi om lekker hoog in de Omzetranglijst te staan. Niets menselijks is ons vreemd. Maar tegelijk realiseer ik mij dat omzet ijdelheid is en winst wijsheid. Het gaat in een bedrijf onderaan de streep tenslotte om het rendement. Het bijzondere van onze bedrijfstak is daarbij dat het om mensen gaat. Zij vormen ons product en daarbij ons kapitaal. Vandaar mijn stelling: Rendement is prima, maar ren de mens niet voorbij.

De bedrijfswaarde is wat mij betreft de optelsom van verschillende waarden. Zoals de winst die je maakt, de bijdrage aan de samenleving, de toegevoegde waarde die je biedt aan je klanten en last but not least de waarde die je biedt aan je medewerkers. Het is niet alleen de optelsom van deze waarden, maar vooral ook de balans tussen deze waarden. Alleen maar focussen op winst leidt tot kil spreadsheetmanagement en alleen maar focussen op medewerkers is sociaal ondernemerschap. Buitengewoon sympathiek overigens. Zo las ik het motto van een sociale bakkerij in New York: ‘We nemen geen personeel aan om brownies te bakken, we bakken brownies om personeel aan te nemen’. Wat mij betreft gaat het om de balans.

Nu zijn financiële waarden makkelijker te identificeren dan klant- en medewerkerswaarden. Je hoeft de cijfers er maar op na te slaan. Vandaar dat wij bij OTTO Work Force al jaren gelden gestart zijn met regelmatige onderzoeken naar klanttevredenheid en medewerkerstevredenheid. Dat gaf ons een goed beeld van onze performance: de financiële cijfers aan de ene kant en aan de andere kant de cijfers over de tevredenheid over onze diensten. Tot de schoen toch wat begon te wringen. Want wat weet je nu écht als 83,5 procent tevreden is? De mens laat zicht niet makkelijk kennen in kwantitatieve onderzoeken, voor een beter beeld is kwalitatief onderzoek van belang.

Om die reden zijn we drie jaar geleden gestart met onze aandacht voor de ‘happy employee journey’. Een bedrijfsbreed bewustzijnsprogramma naar de achtergronden, motieven en ambities van onze medewerkers. Waar komen ze vandaan, wat zijn hun wensen en wat willen ze bereiken in hun leven. Makkelijker gezegd dat gedaan. Maar het levert wel iets op. Naast onze jaarlijkse enquêtes is er nu voortdurend aandacht voor de beleving van onze medewerkers. Door dat echt structureel te agenderen en te stroomlijnen komen er relevante gegevens op tafel die ons helpen om medewerkers langer aan ons te binden. Ook heeft de ‘happy employee journey’ bijgedragen tot het inzicht dat het bij arbeidsmigratie de komende jaren vooral moet gaan om circulaire arbeidsmigratie. Dus niet alleen gericht op het werven van mensen met het oog op het werk in ons land, maar van meet af aan ook gericht op hun terugkeer naar het land van herkomst na verloop van tijd.

Wij zijn gestart met de ‘happy employee journey’. Een bedrijfsbreed bewustzijnsprogramma naar de achtergronden, motieven en ambities van onze medewerkers.

Alleen kijken het financiële rendement en de omzet is niet voldoende. ‘Ren de mens niet voorbij’ vraagt om het kennen van en het zorgen voor de medewerkers van de onderneming. Dit gezegd hebbend, ga ik wel gauw even kijken op welke plek wij dit jaar staan in de Omzetranglijst.’

Suggesties

Bekijk meer insights


Wilt u meer weten? Hier vindt u nog enkele relevante nieuwsartikelen. Zo mist u niks meer van wat speelt binnen OTTO.

Column Flexmarkt Feb 2023

“Niet de arbeidsmigranten vormen een probleem, de huisvesting van arbeidsmigranten is het probleem.” Dat stelt Frank van Gool (OTTO Work Force) in zijn column voor Flexmarkt. “Provincies moeten de regie pakken en ervoor zorgen dat gemeenten de huisvesting van arbeidsmigranten nu wel serieus gaan aanpakken.”

Column Flexmarkt Nov 2022

Sinds de afschaffing van de uitzendvergunning in 1998 is er vooral aan de onderkant van de uitzendmarkt een enorme wildgroei ontstaan. De zelfregulering is mislukt en naarstig wordt gezocht naar regelgeving om malafide bureaus uit te bannen. Het kabinet heeft strengere regels aangekondigd en deze moeten in 2025 van kracht worden. “Ik pleit al jaren voor regelgeving, maar 2025 duurt toch echt te lang”, zo stelt...

Column Flexmarkt Okt 2022

In de Troonrede zei Koning Willem Alexander: “Arbeidsmigranten verdienen een fatsoenlijke behandeling.” Op het ABU-congres een week later zei Hans Borstlap: “Arbeidsmigratie is helemaal geen oplossing voor de krapte op de arbeidsmarkt.” Welke van deze twee stellingen is nou juist? Frank van Gool (OTTO Work Force) voelt zich geroepen in zijn column voor Flexmarkt Borstlap’s argumenten te weerleggen.