Flexmarkt column oktober 2022

‘Borstlap zit ernaast’

In de Troonrede zei Koning Willem Alexander: “Arbeidsmigranten verdienen een fatsoenlijke behandeling.” Op het ABU-congres een week later zei Hans Borstlap: “Arbeidsmigratie is helemaal geen oplossing voor de krapte op de arbeidsmarkt.” Welke van deze twee stellingen is nou juist? Frank van Gool (OTTO Work Force) voelt zich geroepen in zijn column voor Flexmarkt Borstlap’s argumenten te weerlegggen.

‘Met de eerste spreker ben ik het van harte eens; ik had het niet beter kunnen formuleren. Met de tweede spreker ben ik het hartgrondig oneens; hij zit er faliekant naast. Dit najaar komen de eerste Filipijnse verpleegkundigen naar ons land, wat ons betreft een logische volgende stap op het gebied van arbeidsmigratie. De vergrijzing slaat in heel Europa toe, het arbeidspotentieel droogt snel op en voor sommige functies is het daarom nodig om buiten Europa te werven. Dat levert wel een déjà vu op, want net als 20 jaar geleden moet ik ook nu weer aan allerlei overlegtafels en in de media uitleggen dat arbeidsmigratie een must is. Toen ging het om internationale medewerkers uit Centraal en Oost-Europa, nu om werknemers uit Azië. Ik blijf wat dat betreft een soort missionaris, al merk ik wel dat de Europese arbeidsmigratie inmiddels een in grote mate geaccepteerd fenomeen is. Het feit dat zij er zijn levert geen discussie meer op, de wijze van behandeling jammer genoeg nog wel. Vandaar dat ik zo blij was met de woorden van onze Koning. Arbeidsmigranten verdienen een fatsoenlijke behandeling.

Hans Borstlap, voormalig topambtenaar en voorzitter van de Commissie Regulering Werk, tapt uit een ander vaatje. Op het recente ABU-congres noemde hij arbeidsmigratie ‘een verdienmodel uit de jaren ’70, dat paste bij het sturen op lage lonen’. Hij ziet het fenomeen arbeidsmigratie liever geheel verdwijnen, laat staan dat er meer arbeidsmigranten zouden komen. “Denk eens aan de woningen die daarvoor nodig zijn en waar nu al een tekort aan is.”

Ik snap werkelijk niet dat er nog mensen zijn die beweren dat Nederland zonder arbeidsmigratie zou kunnen. Op dit moment is bijna één op de vijf Nederlanders 65 jaar of ouder (19,5%) en staan er ruim drie werkenden tegenover elke 65-plusser. Maar die verhouding zal dalen tot slechts 2,2 werkenden per 65-plusser in het jaar 2060. We hebben niet minder internationale medewerkers nodig, maar juist meer. Om precies te zijn hebben we jaarlijks 50.000 arbeidsmigranten extra nodig anders loopt onze economie compleet vast.
En natuurlijk is huisvesting een uitdaging, maar we lijken niet te beseffen dat ruim 60% van alle internationale medewerkers hier maar tijdelijk (maximaal 5 jaar) werken. Flexibele, tijdelijke huisvesting is de oplossing en die is snel te realiseren als men op bestuurlijk niveau snel de knopen doorhakt.

Ook dat ‘lage lonen argument’ is een drogreden. Internationale medewerkers verdienen hetzelfde als hun Nederlandse collega’s. Tenslotte wordt de grote bijdrage arbeidsmigranten aan de welvaart in ons land vaak vergeten. Van de huidige ruim 3% van het nationaal inkomen groeit de netto bijdrage van arbeidsmigranten tot 2030 naar ruim 4%. We hebben het dan over een bijdrage aan het BNP van 14 tot 20 miljard euro.

Kortom, Nederland kan niet zonder arbeidsmigratie en mensen die iets anders beweren vinden mij op hun pad. Ik ben en blijf tenslotte een missionaris.’

Suggesties

Bekijk meer insights


Wilt u meer weten? Hier vindt u nog enkele relevante nieuwsartikelen. Zo mist u niks meer van wat speelt binnen OTTO.

Column Flexmarkt Mei 2023

Frank van Gool (OTTO Work Force) realiseert zich dat het niet alleen draait om financiële kengetallen. Maar natuurlijk is hij wel benieuwd naar de positie van OTTO in de Flexmarkt Omzetranglijst die binnenkort gepubliceerd wordt, zo bekent hij in zijn column voor Flexmarkt.

Column Flexmarkt Feb 2023

“Niet de arbeidsmigranten vormen een probleem, de huisvesting van arbeidsmigranten is het probleem.” Dat stelt Frank van Gool (OTTO Work Force) in zijn column voor Flexmarkt. “Provincies moeten de regie pakken en ervoor zorgen dat gemeenten de huisvesting van arbeidsmigranten nu wel serieus gaan aanpakken.”

Column Flexmarkt Nov 2022

Sinds de afschaffing van de uitzendvergunning in 1998 is er vooral aan de onderkant van de uitzendmarkt een enorme wildgroei ontstaan. De zelfregulering is mislukt en naarstig wordt gezocht naar regelgeving om malafide bureaus uit te bannen. Het kabinet heeft strengere regels aangekondigd en deze moeten in 2025 van kracht worden. “Ik pleit al jaren voor regelgeving, maar 2025 duurt toch echt te lang”, zo stelt...