Flexmarkt column september 2022

‘Onze leiders luisteren niet’

‘Als ik mijn bedrijf zou leiden zoals onze politieke leiders ons land besturen, dan zou onze onderneming binnen de kortste keren failliet zijn.’ OTTO Work Force CEO - Frank van Gool in nieuwste column voor Flexmarkt het ‘politieke pappen en nathouden’. ‘Neem een voorbeeld aan familiebedrijven en luister naar je eigen mensen.’

‘Door het gebrek aan visie en daadkracht zakt Den Haag steeds dieper weg in het moeras van mismanagement, brandjes blussen en gebrekkige communicatie. In ondernemerstaal: je krijgt je product niet verkocht, je personeel loopt weg en je klanten en stakeholders zijn het vertrouwen helemaal kwijt.

We kennen allemaal de opstapeling van affaires en crises van de afgelopen jaren. Maar – hoe ernstig ook – toeslagen, corona, koopkracht, asielzoekers of stikstof vormen niet eens het grootste probleem. De ernstigste crisis waar de Nederlandse politiek mee te maken heeft, is de vertrouwenscrisis. De mensen in het land vertrouwen de politiek niet meer. Beweringen worden in twijfel getrokken, beleid wordt weggehoond en politici worden belaagd. Het verwijt is dat Den Haag meer met zichzelf bezig is dan met de problemen in het land. Het politieke landschap is hopeloos versplinterd, coalities proberen amechtig te overleven, er wordt steeds nadrukkelijker op de man gespeeld en als er weer een nieuw probleem opduikt in de samenleving wordt er een commissie ingesteld. En als de nood echt aan de man komt, wordt Johan Remkes gebeld.

Met dit politieke pappen en nathouden wordt de maatschappelijke onrust alleen maar groter. Wat ons land nodig heeft, is leiderschap met visie en daadkracht. Leiders die zich richten op de volgende generatie, in plaats van de volgende verkiezingen. Die voor ogen hebben wat op de langere termijn het perspectief voor ons land is en het vermogen hebben om dat in daden om te zetten.

Een beetje zoals familiebedrijven worden geleid. De verworvenheden koesteren, het DNA centraal stellen en er alles voor doen om het bedrijf door te geven aan de volgende generaties. En anders dan in het Angelsaksische model gaat het niet alleen om de stakeholders, maar ook om de shareholders: de eigen mensen voorop. De boel een beetje bij elkaar houden in plaats van de ander uitspelen of negeren.

Maar leiderschap is meer dan visie en daadkracht. Succesvolle leiders hebben empathisch vermogen. Ze weten wat er écht leeft onder de mensen en slagen erin om daarop aan te sluiten. En vanzelfsprekend hebben echte leiders voldoende communicatiekracht om de boodschap goed over het voetlicht te krijgen en het charisma om mensen méé te krijgen.

Dit soort kwaliteiten zijn onontbeerlijk om een bedrijf adequaat te leiden, maar in de politiek kom je juist ver als je makkelijk en vooral behendig kunt praten. En daar wringt de schoen. Er wordt te veel gepraat in Den Haag en te weinig geluisterd naar het land. Het klinkt misschien simpel, maar verandering in de politiek begint bij het vermogen om echt te kunnen luisteren. ‘Je hebt één mond en twéé oren’, zei mijn moeder vroeger.’

Suggesties

Bekijk meer insights


Wilt u meer weten? Hier vindt u nog enkele relevante nieuwsartikelen. Zo mist u niks meer van wat speelt binnen OTTO.

Het moet eerst gaan over beter!

In zijn column voor Flexmarkt roept Frank van Gool de politiek op om nu eindelijk eens keuzes te maken. Sowieso moeten malafide uitzendbureaus veel harder aangepakt worden. Maar daarnaast moeten keuzes gemaakt worden met betrekking tot arbeidsmigratie. Van Gool roept op dit met urgentie te doen. 

Je nek uitsteken

Frank van Gool kwam deze week in het nieuws, omdat hij als enige ondernemer een vraag stelde tijdens het SBS6-verkiezingsdebat. In deze column voor Flexmarkt gaat hij in op de vraag waarom hij dat deed.

Column Flexmarkt Okt 2023

Frank van Gool (OTTO Work Force) pleit in zijn column voor Flexmarkt voor de introductie van een ‘orange card’ voor arbeidsmigranten van buiten de EU. Zo moeten tekorten in cruciale sectoren, zoals de zorg en de techniek, opgelost worden.