Felieton Flexmarkt, październik 2023

'Pomarańczowa karta dla pracowników migrujących'

W swoim artykule dla magazynu Flexmarkt Frank van Gool (OTTO Work Force) opowiada się za wprowadzeniem pomarańczowej karty dla pracowników migrujących spoza UE. W ten sposób należy rozwiązać problem niedoborów w kluczowych sektorach, takich jak opieka zdrowotna czy sektor technologii.

„Najwyższy czas na nową politykę. I nie mówię tylko o swoich konikach, takich jak ponowne wprowadzenie zezwolenia na prowadzenie agencji pośrednictwa pracy, rygorystyczne środki zwalczania nadużyć czy rozdzielenie pracy od życia prywatnego. Te kwestie muszą tak czy siak zostać odpowiednio uregulowane przez rząd. Mówiąc o nowej polityce mam na myśli co innego. Era nieuregulowanej migracji zarobkowej dobiega końca. Opowiadam się za wprowadzeniem pomarańczowej karty dla pracowników migrujących spoza UE w celu rozwiązania problemu niedoborów w kluczowych sektorach, takich jak opieka zdrowotna czy sektor technologii.

Pozwolenie to może stanowić rozwiązanie dla poważnych niedoborów w kluczowych sektorach, takich jak opieka zdrowotna czy sektor technologii.

Wewnątrz UE ludzie mogą pracować w dowolnym miejscu, ale nie rozwiązuje to problemów w kluczowych sektorach. Dlatego opowiadam się za systemem dla wykwalifikowanej siły roboczej spoza UE, który miałby obowiązywać obok obecnego systemu dla wysoko wykwalifikowanych migrantów. Specjaliści spoza UE powinni być zobowiązani do posiadania pomarańczowej karty. Pozwolenie to może stanowić rozwiązanie dla poważnych niedoborów w kluczowych sektorach, takich jak opieka zdrowotna czy sektor technologii. W ten sposób będziemy w stanie w przyszłości monitorować, kto może tu mieszkać i pracować. Będziemy także w stanie zagwarantować, że ich pobyt tu będzie tymczasowy. Innymi słowy, pomarańczowa karta zapewniłaby funkcjonalną, regulowaną i cyrkulacyjną migrację zarobkową.

Migracja funkcjonalna
Pisząc „funkcjonalna” mam na myśli to, że pomarańczowa karta byłaby przyznawana migrantom zarobkowym podejmującym pracę w kluczowych sektorach oraz w przypadku, gdy braki kadrowe nie mogłyby być uzupełnione pracownikami z Holandii i EU. Mówię o takich sektorach jak opieka zdrowotna, transformacja energetyczna i technologia. „Regulowana” oznacza, że muszą powstać jasne zasady. Warunkiem otrzymania pomarańczowej karty przez migranta zarobkowego byłaby biegła znajomość języka niderlandzkiego lub angielskiego, a także posiadanie kwalifikacji zawodowych, zakwaterowania i stałego zatrudnienia (pełny etat, umowa na czas określony lub na okres obowiązywania pomarańczowej karty). Pracownicy spoza UE powinni od razu otrzymywać umowę o pracę na czas nieokreślony u faktycznego pracodawcy. Rekrutacja powinna być etyczna, tj. tylko z krajów, w których występuje nadwyżka pracowników i z którymi Holandia zawarła umowy.

Migracja cyrkulacyjna
Pisząc o cyrkulacji, mam na myśli powrót do kraju pochodzenia. Pomarańczowa karta wystawiana jest na maksymalnie pięć lat − tak, aby pod koniec tego okresu pracownik migrujący powrócił do swojego kraju i mógł zainwestować w nim zdobytą wiedzę i umiejętności oraz zarobione wynagrodzenie. Największym wyzwaniem jest i pozostanie zakwaterowanie. Apeluję do polityków w Hadze o wydanie gminom dyspozycji zorganizowania w regionie odpowiedniego zakwaterowania tymczasowego dla co najmniej 70 procent pracowników migrujących, którzy w tym regionie pracują. Stymulując tymczasowe zakwaterowanie za pomocą szybkich procedur wydawania zezwoleń w pobliżu firm, zapobiega się konkurencji z innymi grupami docelowymi, które cierpią z powodu niedoboru na rynku mieszkaniowym. Podciągnijcie realizację elastycznego budownictwa mieszkaniowego pod ustawę o sytuacjach kryzysowych i naprawie gospodarczej, dzięki której można przyspieszyć czas realizacji niezbędnych procedur. Krótko mówiąc, Holandia potrzebuje skutecznego przywództwa i, jeśli o mnie chodzi, musi to również prowadzić do nowej polityki na rynku pracy. Lepiej dziś niż jutro.”

Po pierwsze musi chodzić o lepsze!

W swoim felietonie dla Flexmarkt, Frank van Gool apeluje do polityków, by w końcu dokonali wyboru. W każdym razie nieuczciwe agencje zatrudnienia powinny być traktowane znacznie surowiej. Ponadto należy dokonać wyborów dotyczących migracji zarobkowej. Van Gool apeluje, by zrobić to w trybie pilnym.

Nadstawianie karku

W tym tygodniu Frank van Gool pojawił się w wiadomościach, bo jako jedyny przedsiębiorca zadał pytanie podczas przedwyborczej debaty w SBS6. W niniejszym felietonie dla magazynu Flexmarkt odpowiada na pytanie, dlaczego to zrobił.

Kolumna Flexmarkt Maj 2023 r.

Frank van Gool (OTTO Work Force) zdaje sobie sprawę, że w biznesie nie chodzi tylko o kluczowe dane finansowe, ale – jak przyznaje w swoim felietonie dla Flexmarkt – ciekawi go oczywiście miejsce OTTO w rankingu obrotów Flexmarkt, który zostanie niebawem opublikowany.

  • Home
  • Felieton Flexmarkt, październik 2023
quote