The Happy OTTO employee journey

Czynnikiem sukcesu naszej firmy jest nie tylko dobra organizacja, lecz również świadomość tego, co robimy oraz świadomość kierunku, w którym podążamy. We know how, we know why & we know where. Właściwie ukierunkowana energia działania robi różnicę. Co dwa lata wyostrzamy swój kurs strategiczny. W następnych latach będziemy chcieli dokładnie dowiedzieć się, co motywuje naszych pracowników. Tytuł strategii na lata 2020-2024 brzmi: The Happy Employee Journey.

Wzrost i wydajność


OTTO Work Force jest w dosłownym tego słowa znaczeniu firmą międzynarodową: działamy pomiędzy narodami. Przez ostatnie 20 lat zdobyliśmy silną pozycję lidera na rynku międzynarodowego pośrednictwa pracy pomiędzy wieloma krajami europejskimi. Na skutek starzenia się populacji w Europie coraz bardziej odczuwalne są niedobory na rynku pracy. W naszej strategii na lata 2020-2025 poszerzamy działalność również o inne ważne kraje europejskie. Ponieważ jesteśmy częścią światowej sieci OSI, będziemy sprowadzać do Europy również pracowników z Azji.


Człowiek w centrum zainteresowania


Stale rosnące braki na rynku pracy stanowią jedno z największych wyzwań w wielu krajach europejskich. Znalezienie zmotywowanych pracowników to klucz do rozwoju i dobrej koniunktury. Jeśli nie można znaleźć pracowników we własnym kraju, należy szukać ich zagranicą.

Motto OTTO Work Force brzmi „nasi ludzie sprawiają różnicę”. Społeczeństwo zmienia się, a my musimy wiedzieć co motywuje ludzi – obecnie i co będzie motywowało ich w przyszłości. Kim są nasi potencjalni pracownicy, jakie życie chcą wieść, czy szukają pracy, czy też może chcą robić karierę? Nasza strategia na lata 2020-2024 nosi tytuł: „The Happy Employee Journey”, ponieważ chcemy zoptymalizować nasze procesy rekrutacyjne, znaleźć i zachować najlepszych pracowników. W naszej pracy wszystko kręci się wokół ludzi.


Rynek


Naszym celem jest zachowanie pozycji lidera na rynku w branży międzynarodowego pośrednictwa pracy we wszystkich ważnych krajach europejskich. Oprócz tego dążymy do czołowej pozycji na rynkach krajowych w Niderlandach, Niemczech i w Polsce. Jako lider na rynku w branży międzynarodowego pośrednictwa pracy z największą światową siecią rekrutacji OTTO dostarcza pracowników z krajów Europy Środkowo-Wschodniej do Niemiec, Niderlandów oraz z krajów Europy Wschodniej do Polski. Aby poradzić sobie z problemem niedoborów na rynku pracy w Europie, Otto korzysta z siły roboczej z Azji. Oznacza to mobilność nowych rynków pracowników umysłowych z Azji do Niderlandów i Niemiec oraz pracowników umysłowych i fizycznych z Azji do Polski.

Naszym celem jest uplasowanie się w pierwszej piątce liderów w branży logistyki, żywności i handlu detalicznego oraz montażu w Niderlandach i Polsce oraz stanie się liderem na rynku europejskim w zakresie sprowadzania pracowników z Azji do Europy.

Klienci


Nasz rozwój zawdzięczamy długotrwałym relacjom z klientami, których celem jest optymalizacja wyników obu stron. Jako specjalista w dziedzinie międzynarodowych rynków pracy tworzymy dzięki sprawdzonym rozwiązaniom oraz bardzo zadowalającym osiągnięciom trwałe relacje z klientami w branży logistyki, produkcji i handlu detalicznego. Naszym celem jest stworzenie długotrwałych relacji z klientami i pracownikami.


Pracownicy tymczasowi


Rozwój naszej firmy zależy od jakości i motywacji naszych pracowników tymczasowych. Ich praca bazuje na umiejętnościach, dochodach, właściwej i terminowej wypłacie wynagrodzenia oraz poszanowaniu ze strony pracodawcy (działu obsługi klienta). Rola „employer branding”, wizerunku i atrakcyjności będzie miała w kolejnych latach coraz większe znaczenie przy zdobywaniu właściwych pracowników. Dlatego oferujemy kandydatom i pracownikom możliwości rozwoju ich umiejętności i kwalifikacji. Dajemy im szansę pięcia się po szczeblach kariery dzięki rozwojowi i elastyczności w zakresie obecnych i przyszłych możliwości oraz oferując im perspektywę długotrwałej współpracy z opcją zmiany miejsca zatrudnienia lub stanowiska.

Jako lider rynku międzynarodowego pośrednictwa pracy z najbardziej rozbudowaną siecią rekrutacji OTTO oferuje wsparcie bazujące na zrozumieniu kultur we wszystkich krajach oraz najlepszą obsługę pracowników w celu zagwarantowania jak najlepszych doświadczeń z ich strony.


Kierownictwo


Rozwijamy się dzięki wartościom naszej rodzinnej firmy, naszemu zrozumieniu branży oraz dzięki aktywnej kulturze przedsiębiorczości. Pasjonaci, właściwi ludzie na właściwym miejscu, zespół/ koncentracja, lojalność, kreatywność i korzystanie z możliwości. Wspólnie dbamy o optymalność procesów, dobrą komunikację i zaangażowanie pracowników. OTTO  działa w środowisku międzynarodowym, atmosferze, w której pracownik może świetnie prosperować i korzystać z dynamiki szybko rozwijającego się przedsiębiorstwa.

Pracownicy OTTO reprezentują DNA OTTO, rozumieją pełen wyzwań rynek i swoją rolę przy planowaniu podróży pracownika tymczasowego dzięki wsparciu i gościnności. Jako dynamiczna organizacja stale poszukujemy możliwości i ulepszeń. Naszym celem jest wykreowanie odczuć pracownika opartych na poszanowaniu, które stanowi wspólny mianownik.

Migracja zarobkowa z powodu starzenia się społeczeństwa

Migracja zarobkowa jest spowodowana niedoborami na rynku pracy, które częściowo wynikają ze starzenia się społeczeństwa. Ludność Europy szybko się starzeje, a niedobór pracowników tylko się powiększa. Na przykład w 2000 roku na każdą osobę powyżej 65 roku życia w Europie przypadało 5 pracowników, ale w 2050 roku wskaźnik ten spadnie do prawie 2 pracowników na każdą osobę powyżej 65 roku życia. Migracja zarobkowa nie tylko utrzymuje gospodarkę w ruchu, ale także zapewnia stabilność populacji.

Bądź na bieżąco

Chcesz wiedzieć więcej? Tutaj znajdziesz kilka przydatnych artykułów. W ten sposób nie przegapisz niczego, co dzieje się w OTTO.

Zobacz aktualności

Obywatele Ukrainy o życiu w Polsce

Jak pracownicy z Ukrainy oceniają pracę i życie w Polsce w 2023 roku, jakie mają plany na najbliższe miesiące? Przedstawiamy wyniki najnowszego raportu międzynarodowej agencji pracy OTTO Work Force.

Kalkulator wynagrodzenia dla cudzoziemców

Pracując w Polsce, wiele osób, zwłaszcza cudzoziemców, spotyka się z trudnościami związanymi z brakiem pełnej wiedzy na temat polskich procedur i przepisów podatkowych. W wielu przypadkach, pracownicy nie zdają sobie sprawy, że od wynagrodzenia brutto odliczane są różnego rodzaju podatki, co wpływa na ostateczną kwotę wypłaty, jaką otrzymają na swoje konto.

Nie pobieramy opłat za zorganizowanie zatrudnienia

W związku z informacjami o osobach podszywających się pod działalność OTTO, informujemy, iż spółki z Grupy OTTO Work Force nie pobierały i nie pobierają żadnych opłat za dokumenty ani za pośrednictwo w pozyskaniu zatrudnienia w Polsce, jak i za granicą. Tym bardziej nie wymagamy wpłaty własnych środków przez pracowników w celu pozyskania pracy.