Flexmarkt column februari 2024

Het moet eerst gaan over beter!

In zijn column voor Flexmarkt roept Frank van Gool de politiek op om nu eindelijk eens keuzes te maken. Sowieso moeten malafide uitzendbureaus veel harder aangepakt worden. Maar daarnaast moeten keuzes gemaakt worden met betrekking tot arbeidsmigratie. Van Gool roept op dit met urgentie te doen. 

Arbeidsmigratie staat volop in de belangstelling. Politiek Den Haag roept dat het minder moet en het bedrijfsleven waarschuwt dat we niet zonder arbeidsmigranten kunnen. Een belangwekkende discussie met een onzekere uitkomst. Maar ik zie twee lichtpuntjes: het is goed dat we er nu eindelijk eens serieus over praten, en ‘men’ is het erover eens dat het in elk geval beter moet.

Uitbannen uitwassen
In allerlei geledingen wordt druk geargumenteerd over nut en noodzaak van arbeidsmigratie, over het uitbannen van uitwassen en over het kritisch kijken naar bepaalde sectoren. Het is in elk geval duidelijk dat we het ons allemaal hebben laten overkomen de afgelopen decennia. Iedere idioot kan een uitzendbureau beginnen, huisjesmelkers vertimmeren naar schatting 45 duizend eengezinswoningen voor het ‘huisvesten’ van arbeidsmigranten en iedereen roemt het rapport ‘Geen tweederangsburgers’, maar met de aanbevelingen gebeurt tot nu toe niet veel.

Hardere aanpak malafiditeit
De verkiezingsretoriek heeft ertoe geleid dat allerlei partijen zich gaan roeren en dat is op zichzelf al winst. Bottomline: natuurlijk moeten we nadenken over de sectoren waar arbeidsmigranten de meeste toegevoegde waarde hebben, maar het moet eerst gaan over beter en de hardere aanpak van de malafiditeit. Kortom, het is tijd voor stringent beleid. De hoogste tijd zelfs.

Grens bereikt
Ons bedrijf is snel gegroeid en ook voor de komende jaren hebben wij groeiambities. Je zou denken: hoe meer arbeidsmigranten, hoe beter. Maar zo denken wij niet. Wij zien ook dat de grens op sommige gebieden is bereikt. Hardwerkende arbeidsmigranten verdienen een fatsoenlijke behandeling: correcte betaling, nette bejegening en goede huisvesting. Maar het houdt een keer op zolang er gemeenten zijn die halsstarrig blijven weigeren om huisvesting mogelijk te maken voor werknemers van de bedrijven in hun eigen gemeente. Aan de ene kant worden bedrijven via de rode loper binnengehaald, maar als er huisvesting moet worden gerealiseerd, gaat de deur opeens dicht. Als we dit niet oplossen, komen de grenzen van de groei in zicht.

‘Hoe moet onze economie eruit zien?’
Laten we dan de slachthuizen en distributiecentra maar sluiten, wordt er geroepen. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, maar de onderliggende gedachte is de moeite waard. Hoe moet onze economie er de komende jaren gaan uitzien, waar zetten we op in en welke sectoren passen niet in dat plaatje?

Deltaplan
Gezien het vrije verkeer van goederen en personen binnen Europa is er geen makkelijke ‘knop’ om aan te draaien, maar bij arbeidsmigratie van buiten Europa kan dat wel. In het Deltaplan ‘Grip op Arbeidsmigratie’ stelt oud-politicus Gert-Jan Segers voor om alleen derdelanders toe te laten in sectoren waar tekorten bestaan, zoals de zorg en de energietransitie. Je zou dan tevens een maximale termijn van vijf jaar moeten stellen, waardoor de mensen weer teruggaan naar het land van herkomst.

Dit rapport komt niet uit de lucht vallen. Ik heb Segers al ver voor de verkiezingen uitgedaagd om met een samenhangende visie te komen. In januari werd het rapport gepresenteerd en de eerste reacties van werkgevers en werknemers waren positief. Zie ook gripoparbeidsmigratie.nl.

Nu maar hopen dat de politieke partijen verstandige keuzes maken. Want het is tijd voor beleid, de hoogste tijd.

OTTO Work Force

Het moet eerst gaan over beter!

In zijn column voor Flexmarkt roept Frank van Gool de politiek op om nu eindelijk eens keuzes te maken. Sowieso moeten malafide uitzendbureaus veel harder aangepakt worden. Maar daarnaast moeten keuzes gemaakt worden met betrekking tot arbeidsmigratie. Van Gool roept op dit met urgentie te doen. 

OTTO Work Force

Je nek uitsteken

Frank van Gool kwam deze week in het nieuws, omdat hij als enige ondernemer een vraag stelde tijdens het SBS6-verkiezingsdebat. In deze column voor Flexmarkt gaat hij in op de vraag waarom hij dat deed.

OTTO Work Force

Column Flexmarkt Okt 2023

Frank van Gool (OTTO Work Force) pleit in zijn column voor Flexmarkt voor de introductie van een ‘orange card’ voor arbeidsmigranten van buiten de EU. Zo moeten tekorten in cruciale sectoren, zoals de zorg en de techniek, opgelost worden.

Ontwikkelingen

Politiek, kijk niet weg en pak echte problemen aan!

Het is eigenlijk heel eenvoudig. Er is in Nederland veel meer werk dan werknemers. Daarom is er een groot aantal banen waar simpelweg geen Nederlanders meer voor te vinden zijn. We kunnen ervoor kiezen om de supermarkten niet meer te bevoorraden, groente en fruit niet meer te oogsten of pakketjes niet meer thuis te laten bezorgen. Maar de meeste Nederlanders zijn daar geen voorstander van. We willen voorkomen dat Nederland stilvalt. En de oplossing ligt voor de hand. Het werkt al jaren heel goed om mensen die wonen in een land waar geen vergrijzing is en waar te weinig banen zijn, de kans te geven om hier te werken en goed te verdienen.

Industrieën / OTTO Work Force

Wij maken geen verschil

De afgelopen jaren is OTTO uitgegroeid tot de verreweg belangrijkste partner van Albert Heijn op het gebied van het personeel van de distributiecentra. In sommige AH-distributiecentra komt 100% van de flexkrachten van OTTO Work Force. “Maar”, zo vertelt directeur distributie & transport Marco van Grinsven, “wij maken geen verschil tussen de OTTO-medewerkers en die van Albert Heijn. Dat is de essentie van...

Industrieën / OTTO Work Force

Het meest klantgerichte bedrijf ter wereld

Karel de Jong is als directeur supply chain al 20 jaar verantwoordelijk voor de logistieke operatie van Jumbo Supermarkten. In die periode maakt het familiebedrijf een ongekende groei door tot de tweede supermarktketen van Nederland. Jumbo ontwikkelde zich tot een sterk merk. “Die merkkwaliteiten koesteren wij en om die reden stellen wij ook strenge eisen aan onze samenwerkingspartners. Dat moeten ook A-merken zijn en OTTO Work Force is dat.

Ontwikkelingen

Politiek, kijk niet weg en pak echte problemen aan!

Het is eigenlijk heel eenvoudig. Er is in Nederland veel meer werk dan werknemers. Daarom is er een groot aantal banen waar simpelweg geen Nederlanders meer voor te vinden zijn. We kunnen ervoor kiezen om de supermarkten niet meer te bevoorraden, groente en fruit niet meer te oogsten of pakketjes niet meer thuis te laten bezorgen. Maar de meeste Nederlanders zijn daar geen voorstander van. We willen voorkomen...

OTTO Work Force / Ontwikkelingen

The Happy OTTO Employee Journey

Een van de succesfactoren van ons bedrijf is dat we niet alleen goed georganiseerd zijn, maar ook dat we weten waarom we het doen en welke richting we op gaan. We know how, we know why & we know where. Door die focus kunnen wij het verschil maken. Elke 2 jaar scherpen wij onze strategische koers aan. De komende jaren willen we nog beter weten wat onze werknemers beweegt. De titel van de strategie 2020 – 2024 is daarom The Happy OTTO Employee Journey.

OTTO Work Force

Het moet eerst gaan over beter!

In zijn column voor Flexmarkt roept Frank van Gool de politiek op om nu eindelijk eens keuzes te maken. Sowieso moeten malafide uitzendbureaus veel harder aangepakt worden. Maar daarnaast moeten keuzes gemaakt worden met betrekking tot arbeidsmigratie. Van Gool roept op dit met urgentie te doen. 

OTTO Work Force

Je nek uitsteken

Frank van Gool kwam deze week in het nieuws, omdat hij als enige ondernemer een vraag stelde tijdens het SBS6-verkiezingsdebat. In deze column voor Flexmarkt gaat hij in op de vraag waarom hij dat deed.

OTTO Work Force

Column Flexmarkt Okt 2023

Frank van Gool (OTTO Work Force) pleit in zijn column voor Flexmarkt voor de introductie van een ‘orange card’ voor arbeidsmigranten van buiten de EU. Zo moeten tekorten in cruciale sectoren, zoals de zorg en de techniek, opgelost worden.

OTTO Work Force

Column Flexmarkt Mei 2023

Frank van Gool (OTTO Work Force) realiseert zich dat het niet alleen draait om financiële kengetallen. Maar natuurlijk is hij wel benieuwd naar de positie van OTTO in de Flexmarkt Omzetranglijst die binnenkort gepubliceerd wordt, zo bekent hij in zijn column voor Flexmarkt.

  • Home
  • Het moet eerst gaan over beter!
quote